نماز جمعه و بسط قدرت‌نرم اجتماع سیاسی مسلمانان

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 1-20

10.30471/soci.2019.1506

سید محمود طیب حسینی؛ محمد شجاعیان؛ عبدالرسول حسینی زاده؛ فاطمه لطفی


تبیین دین‌داری مردم جهان براساس الگوی نظری تعاملات فرهنگی در یک مطالعه بین کشوری

دوره 7، شماره 14، بهمن 1394، صفحه 5-31

نادر صنعتی شرقی؛ علیرضا عزیزی؛ راضیه خاوری


تحلیل پاره فرهنگی در نظریة قرآنی کجروی

دوره 8، شماره 15، خرداد 1395، صفحه 5-34

علی سلیمی


تعاملات مفاهیم «امت اسلامی» و «تکافل اجتماعی» با رویکرد قرآنی

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 5-28

10.30471/soci.2018.1455

مصطفی کاظمی نجف ابادی؛ سید رضا حسینی


عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 5-24

10.30471/soci.2018.1476

غلامرضا صدیق‌اورعی؛ مهدیه باقری؛ سیده شیوا محمدی


دین و واگرایی اجتماعی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 5-28

10.30471/soci.2019.1611

غلامرضا صدیق اورعی؛ احمد فرزانه


نقش نهاد وقف در فرایند توسعه: رویکردی نو نهادگرا

دوره 12، شماره 24، مهر 1399، صفحه 5-26

10.30471/soci.2020.5753.1410

ابوالفضل اکبری؛ حسین بهروان؛ محسن نوغانی؛ احمدرضا اصغرپور


مدل و ساختار نخبگی در قرآن کریم

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 5-31

10.30471/soci.2020.6715.1549

بهزاد بسطامی؛ زینب السادات حسینی


تعیّن اجتماعی معرفت در نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 7-47

حمید پارسانیا؛ حسین اژدری زاده


رابطه توازن اقتصادی، قشربندی و همبستگی در جامعه اسلامی

دوره 4، شماره 7، تیر 1391، صفحه 127-167

حسین نمازی؛ علیرضا لشگری


مؤلفه‌های نظریه هنجاری رسانه‌های جمعی در قرآن کریم

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 25-48

10.30471/soci.2018.1477

کریم خانمحمدی؛ شمس الله مریجی؛ روح الله عباس زاده


خط‎مشی‎گذاری فرهنگی برخورد نظام با سکولاریسم نقاب‎دار

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 27-51

10.30471/soci.2023.9130.1866

محمد مهدی محققی؛ عبدالحسین خسروپناه


نظریۀ معنا، مطالعۀ تطبیقی پرس و علّامه طباطبایی

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 29-52

10.30471/soci.2018.1456

آرزو نیکوییان؛ حمید پارسانیا؛ سید حسین شرف الدین؛ حسین پرکان


بررسی نقش و جایگاه دین در هویت فردی ایرانیان

دوره 12، شماره 23، فروردین 1399، صفحه 33-56

10.30471/soci.2020.4706.1269

حسین حیدری؛ محمد سلگی؛ بهرام صالح صدق پور