راهنمای نویسندگان

برای دریافت راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله کلیک کنید

 

نکته مهم: نویسندگان پیش از ارسال مقاله تصویر تعهدنامه  (تعهدنامه

امضاء شده) را آماده کنند و به همراه مقاله ارسال کنند. مقالات بدون

تعهدنامه بررسی نخواهد شد. برای دریافت تعهدنامه اینجا را کلیک کنید

 

الف) شرایط تدوین و ارسال مقالات

  رعایت ساختار علمی (عنوان، چکیده، مقدمه، بیان مسئله و ضرورت، سؤال یا فرضیه، روش، یافته‌های تحقیق و مباحث تفصیلی، نتیجه‌گیری و پیشنهاد، فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا).

  چکیده مقاله حداکثر در 150 تا 200 کلمه به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود.

  چکیده دربردارنده هدف، روش و نتایج تحقیق باشد.

  واژه‌های کلیدی ‌(حداکثر 7 واژه) و در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی آورده شود.

  مقاله قبلاً چاپ نشده و همزمان برای چاپ به نشریات دیگر ارائه نشده باشد.

 عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان به ‌زبان فارسی و انگلیسی همراه با رتبه‌ علمی، ‌محل اشتغال، نشانی کامل، تلفن، دورنگار و آدرس پست الکترونیک، در صفحه‌ای جدا از متن اصلی نوشته شود.

  توضیحات و معادل‌های خارجی واژه‌ها و اصطلاحات علمی، با شماره‌گذاری در پانویس آورده شود.

ü فایل مقاله حداکثر در 7500 کلمه، در محیط Word تایپ شود و از طریق سامانه ارسال گردد.

ب)‌ روش ارجاع به منابع در متن و پایان مقاله

  ارجاع به منابع به شیوه درونمتنی (APA) است؛ مثل (مطهری، 1375، ص71)‌.

  اگر از متن ترجمه‌شده ‌استفاده شده است، مشخصات (نام مؤلف، سال ترجمه، شماره صفحه) آورده شود.

  فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر تنظیم می‌شود:

     نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، مصحح یا مترجم، محل نشر: نام ناشر.

     نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان مقاله، عنوان مجله، دوره، شماره، شماره‌ِ صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

 

ج) تذکرات

 آرایِ مندرج در مجله، الزاماً مبین نظرات مجله نیست.

  مسئولیت محتوای مقالات به عهده‌ نویسندگان است.

  مجله در ویراستاری و تلخیص مقالات آزاد است.

  نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است.

نویسندگان مقالات ملزم هستند فرم تعارض منافع نشریه را از لینک ذیل دانلود نموده و پس از تکمیل به همراه مقاله ارسال نمایند.

https://rihu.ac.ir/fa/download/45/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA