اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجه الاسلام و المسلمین محمود رجبی

[جامعه شناسی استاد موسسه امام خمینی قم

socirihu.ac.ir
025-32111351

سردبیر

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین بستان

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hbostanrihu.ac.ir
025-32111351

اعضای هیات تحریریه

حجت‌الاسلام دکتر حسن خیری

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

hassan.khairigmail.com
02532111351

دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها

جامعه شناسی استاد دانشگاه تهران

gjamshidiut.ac.ir

دکتر محمد میرزایی

جامعه شناسی استاد دانشگاه تهران

mmirzaieut.ac.ir
02532111315

دکتر اکبر میرسپاه

جامعه شناسی فقه و اصول استادیار موسسه امام خمینی (ره)

mirsepahqabas.net
02532111351

دکترشمس الله مریجی

جامعه شناسی استاد دانشگاه باقر العلوم قم

marijibou.ac.ir
02532111315

دکتر سیدرضا حسینی

دانشیار اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

srhoseinirihu.ac.ir

حجت الاسلام دکتر حسین بستان

دانشیار گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

simap.rihu.ac.ir/homepage/hbostan/?lang=fa-ir
hbostanrihu.ac.ir


hbostan@rihu.ac.ir 

مدیر داخلی

سید محمد امام

مدیر داخلی مجلات پژوهشگاه

smemam65rihu.ac.ir
09199797260