پرسش‌های متداول

1- پذیرش مقاله چه اندازه زمان می‌برد؟

مقالات ابتدا توسط سردبیر یا قائم‌مقام سردبیر بررسی می‌شوند و چنانچه از استانداردهای لازم برخوردار باشند و در راستای اهداف دوفصلنامه باشند برای داوران ارسال می‌شود و نتیجه نهایی، پس از جمع‌بندی نظرات داوران از سوی سردبیر به نویسنده اعلام خواهد شد.

2-آیا پس از تایید اولیه مقاله توسط سردبیر، امکان صدور گواهی پذیرش وجود دارد؟

خیر، گواهی پذیرش تنها پس از تایید مقاله از سوی داوران انجام می‌شود