نمایه نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، مسعود بررسی چالش میان اخلاق مراقبت و بی‌طرفی اخلاقی در روابط والدین و فرزندان از منظر اسلامی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 55-78]
 • آل سیدغفور، سید محسن اهمیت عنصر «برابری فرصت ها» در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 189-215]
 • آموستی، فروغ مقایسه سلامت روابط زناشویی در زنان متأهل حوزوی و غیرحوزوی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 243-255]

ا

 • ابراهیمی، کریم عارضه‎یابی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین از منظر مدل مرجع زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 5-36]
 • احمدی، محمدرضا تبیین عوامل مودت ازواج با رویکرد علم دینی با بهره‎گیری از تکنیک‎های نظریه داده‎بنیاد [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 79-99]

ب

 • بابایی، رامین تربیت رسانه‌ای؛ کارکرد ویژه رسانه‌های جمعی اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 101-123]
 • بابایی فرد، اسدالله عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پایبندی به سبک زندگی اسلامی در میان دانشجویان دانشگاه کاشان [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 257-287]
 • بابایی محمدی، محبوبه سرمایه اجتماعی کلان برحسب نوع مذهب در پیمایش‎های ملی سرمایه اجتماعی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 169-192]
 • بحرانی، عطیه رابطه مؤلفه‌های هوش معنوی با وحدت اسلامی ‌دانشجویان [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 37-54]
 • بستان، حسین تبیین عوامل مودت ازواج با رویکرد علم دینی با بهره‎گیری از تکنیک‎های نظریه داده‎بنیاد [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 79-99]
 • بسطامی، بهزاد مدل و ساختار نخبگی در قرآن کریم [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 5-31]

ت

 • ترابی، یوسف نهاد سازی در سبک رهبری حضرت امام خمینی (ره) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 55-77]

ج

 • جانمحمدی لرگانی، وحید دینداری و بی‎نظمی: تحلیل جامعه‎شناختی نقش بازدارنده دینداری در بی‎نظمی اجتماعی (مطالعه موردی: سربازان یک واحد نظامی) [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 289-315]
 • جعفری، علی بازنمایی هویت دینی در انیمیشن‎های ایرانی (مجموعه انیمیشن فرمانروایان مقدس) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 125-145]

ح

خ

 • خاندوزی، سید احسان اولویت‎بندی و وزن‎دهی ابعاد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی جهت سنجش آن در جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 113-143]
 • خدادادی سنگده، جواد مقایسه سلامت روابط زناشویی در زنان متأهل حوزوی و غیرحوزوی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 243-255]

ر

 • رحمانی، جعفر عارضه‎یابی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین از منظر مدل مرجع زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 5-36]
 • رضایی آهوانویی، محسن مقایسه سلامت روابط زناشویی در زنان متأهل حوزوی و غیرحوزوی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 243-255]
 • رضوان پور، میثم رهیافتی اجتماعی به پدیده قمه زنی (مورد مطالعه شهرستان خمینی شهر) [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 79-112]

ز

 • زارعان، منصوره تبیین عوامل مودت ازواج با رویکرد علم دینی با بهره‎گیری از تکنیک‎های نظریه داده‎بنیاد [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 79-99]
 • زارعان، منصوره فقه و شکل‎گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 317-351]
 • زارعی، معصومه فقه و شکل‎گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 317-351]

س

 • سرآبادانی، حسین اولویت‎بندی و وزن‎دهی ابعاد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی جهت سنجش آن در جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 113-143]
 • سلطانی، سید علی اصغر فقه و شکل‎گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 317-351]
 • سلطانی فر، محمد بازنمایی هویت دینی در انیمیشن‎های ایرانی (مجموعه انیمیشن فرمانروایان مقدس) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 125-145]
 • سلیم، حجت تربیت رسانه‌ای؛ کارکرد ویژه رسانه‌های جمعی اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 101-123]

ش

 • شجاعی، حسن فراتحلیل مطالعات دینداری و مشارکت سیاسی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 247-274]
 • شمس الدینی، محمد مهدی نگرش به مرگ در بین شهروندان شهر یزد و عوامل اجتماعی−فرهنگی مؤثر بر آن [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 167-188]
 • شهبازی، میثم عارضه‎یابی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین از منظر مدل مرجع زنجیره تأمین [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 5-36]
 • شهرابی فراهانی، مهدیه ادراک معنوی انسان از ابر رویداد مذهبی اربعین [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 33-53]
 • شیروانی شیری، علی بررسی تربیت اجتماعی از منظر معلمان و مبانی نظری تحول بنیادین در جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 353-375]

ص

 • صادق نیا، مهراب فقه و شکل‎گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 317-351]

ط

 • طالقانی زاده، آلیس اهمیت عنصر «برابری فرصت ها» در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 189-215]
 • طباخی ممقانی، جواد تربیت رسانه‌ای؛ کارکرد ویژه رسانه‌های جمعی اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 101-123]

ع

 • عابدی سرآسیا، علیرضا تحلیل میراث اجتماعی بیماری کرونا با نگاهی به الزامات فقهی حقوقی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 193-215]
 • عبدالهی، اصغر مقایسه سلامت روابط زناشویی در زنان متأهل حوزوی و غیرحوزوی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 243-255]
 • عرفان منش، ایمان فرایندشناسی آرامش و امنیت در منظومۀ فکری رهبر انقلاب اسلامی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 277-301]
 • عسکری، زهرا بررسی تربیت اجتماعی از منظر معلمان و مبانی نظری تحول بنیادین در جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 353-375]
 • علیزاده سیلاب، قدسی نهاد سازی در سبک رهبری حضرت امام خمینی (ره) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 55-77]

غ

 • غفاری هشجین، زاهد نهاد سازی در سبک رهبری حضرت امام خمینی (ره) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 55-77]

ف

 • فروتنی، زهرا رابطه مؤلفه‌های هوش معنوی با وحدت اسلامی ‌دانشجویان [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 37-54]
 • فلک الدین، زهرا نگرش به مرگ در بین شهروندان شهر یزد و عوامل اجتماعی−فرهنگی مؤثر بر آن [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 167-188]
 • فیروزجائیان، علی اصغر دینداری و بی‎نظمی: تحلیل جامعه‎شناختی نقش بازدارنده دینداری در بی‎نظمی اجتماعی (مطالعه موردی: سربازان یک واحد نظامی) [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 289-315]

ق

 • قاسمی، بهزاد مطالعه تبیینی تئوری انقلاب هانتینگتون در انقلاب تونس (تحلیلی نو بر ریشه تاریخی تحولات 2011) [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 217-242]

ک

 • کدخدایی، محمد رضا تبیین عوامل مودت ازواج با رویکرد علم دینی با بهره‎گیری از تکنیک‎های نظریه داده‎بنیاد [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 79-99]
 • کریمی مهرآبادی، صالح بررسی تطبیقی «برساخت‎گرایی اجتماعی» و «نظریۀ اقتران شدید»: یک مطالعۀ تطبیقی در حوزۀ هستی‎شناسی اجتماعی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 145-168]
 • کریمی نودهی، مهدی تحلیل شبکه معنایی عدالت با تأکید بر رویکرد برابری پیچیده مایکل والزر [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 147-166]
 • کفیلی فرد، محسن بازنمایی هویت دینی در انیمیشن‎های ایرانی (مجموعه انیمیشن فرمانروایان مقدس) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 125-145]
 • کمالوند، حسین فراتحلیل مطالعات دینداری و مشارکت سیاسی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 247-274]

م

 • محدثی، زهرا تحلیل میراث اجتماعی بیماری کرونا با نگاهی به الزامات فقهی حقوقی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 193-215]
 • محمدی، اصغر رهیافتی اجتماعی به پدیده قمه زنی (مورد مطالعه شهرستان خمینی شهر) [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 79-112]
 • مصطفوی ثانی، علی اولویت‎بندی و وزن‎دهی ابعاد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی جهت سنجش آن در جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 113-143]
 • ملتفت، حسین فراتحلیل مطالعات دینداری و مشارکت سیاسی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 247-274]
 • موسوی، سمیه السادات بررسی چالش میان اخلاق مراقبت و بی‌طرفی اخلاقی در روابط والدین و فرزندان از منظر اسلامی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 55-78]
 • مینایی، حدیث دینداری و بی‎نظمی: تحلیل جامعه‎شناختی نقش بازدارنده دینداری در بی‎نظمی اجتماعی (مطالعه موردی: سربازان یک واحد نظامی) [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 289-315]

ن

 • ناصرخاکی، حسن بایسته‌های تحوّل حوزه‎های علمیه در تبلیغ جهانی آموزه‌های قرآنی؛ از دعوت جهانی تا جنبش جهانی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 217-246]
 • ناصری مقدم، حسین تحلیل میراث اجتماعی بیماری کرونا با نگاهی به الزامات فقهی حقوقی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 193-215]
 • نبوی، سید حسین بررسی تطبیقی «برساخت‎گرایی اجتماعی» و «نظریۀ اقتران شدید»: یک مطالعۀ تطبیقی در حوزۀ هستی‎شناسی اجتماعی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 145-168]
 • نجم، نجمه بایسته‌های تحوّل حوزه‎های علمیه در تبلیغ جهانی آموزه‌های قرآنی؛ از دعوت جهانی تا جنبش جهانی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 217-246]
 • نوربخش، یونس سرمایه اجتماعی کلان برحسب نوع مذهب در پیمایش‎های ملی سرمایه اجتماعی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 169-192]