فرایندشناسی آرامش و امنیت در منظومۀ فکری رهبر انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی جامعه شناسی فرهنگی از دانشگاه تهران - دبیر کمیسیون علوم اجتماعی شورای علوم انسانی (وزارت علوم / شورای عالی انقلاب فرهنگی)

چکیده

همواره رسیدن به آرامش و امنیت از مهم‎ترین اهداف تشکیل جامعۀ انقلابی و مقدمه‎ای برای رسیدن به تمدن بوده است. این دو مؤلفه در ابعاد و سطوح مختلفی از زندگی روزمرۀ کنشگران تا عرصۀ رسمی و کلان جامعه جریان دارند. کیفیت و تداوم حیات اجتماعی در گرو تضمین آرامش و امنیت برای یک نظام اجتماعی است. در این مقاله تلاش شده است تا با بهره‎مندی از بینش نظری اسلامی و بومی و همچنین، استفاده از تکنیک‎های تحلیل مضمونی، ساختاربخش و عام، فرایند شکل‎گیری، رشد، تداوم، بازتولید و حراست از امنیت و آرامش در بیانات رهبر انقلاب اسلامی واکاوی شود. در مجموع، چهار فرایند شامل فرایند تشکیل و تثبیت (ماهیت و نتایج)، فرایند رشد و گسترش (ابعاد)، فرایند اثربخشی و بقا (اهمیت و ضرورت) و فرایند پایش و مراقبت (زمینه‎ها و شرایط) شناسایی و صورت‎بندی شده‎اند. در انتهای مقاله نیز، جمع‎بندی نظری با استناد به یافته‎ها ارائه شده است که بر طبق آن، آرامش و امنیت بسترساز سبک زندگی، پیشرفت جامعه و تحقق آرمان‎های اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Finding and Ordering to the Process of Peace and Security in the Attitude of the Supreme Leader of IRI

نویسنده [English]

  • Iman Erfanmanesh
Ph.D. of Cultural Sociology
چکیده [English]

Reaching peace and security has always been one the most significance goals for forming the revolutionary society and materializing the civilization. These two elements present in many aspects and levels of the everyday life of social actors as well as the macro and official real of the society. The quality and continuance of the social life need to vouch peace and security for the social system. Applying Islamic and domestic theoretical approach as well as using the techniques including thematic analysis, structuring content analysis, and global analysis, this article seeks to analyze the process of forming, growing, stretching, reproducing, and guarding peace and security contained in the statements of the supreme leader of IRI. All in all, four processes have been formularized: forming and stabilizing (essence and outcomes), growing and stretching (dimensions), effecting and lasting (importance and necessity), and monitoring and guarding (contexts and situation). At the end of the article, the theoretical conclusion based on the finding has been offered. According to the conclusion, peace and security are the propellant for life style, society progress, and materializing the social ideals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peace
  • Security
  • the Supreme Leader of IRI
  • Process
  • Individual and Society
1. قرآن کریم
2. افتخاری، اصغر (1389)، «امنیت عمومی در اندیشه و بیانات مقام معظم رهبری»، دانش انتظامی، شمارۀ 2، ص20−48.
3. بوزان، باری (1378)، «مردم، دولت‌ها و هراس»، در: گزیدۀ مقالات سیاسی امنیتی، جلد اول، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
4. بیات، بهرام (1388)، جامعهشناسی احساس امنیت، تهران: امیرکبیر.
5. جاویدی، مجتبی (1389)، امنیت اخلاقی از دیدگاه رهبری، تهران: مرکز پژوش‎های مجلس شورای اسلامی.
6. حسینی، محمدرضا (1396)، «راهکارهای ایجاد آرامش در زندگی فردی و اجتماعی»، فارس: سازمان تبلیغات اسلامی، قابل دسترسی در:  http://old.ido.ir/a.aspx?a=1389121409
7. سریع القلم، محمود (1379)، «مبانی فرهنگی افزایش احساس امنیت عمومی»، امنیت، شماره‎های 15 و 16، ص27−34.
8. شایگان، فریبا (1395)، امنیت اجتماعی با بهرهمندی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، تهران: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا.
9. شایگان، فریبا و ایمان عرفان‎منش (1398)، راهبردهای ناجا برای امنیت و آرامش، تهران: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا.
10. شفیعی، جمال (1385)، «واکاوی امنیت اجتماعی»، امنیت عمومی، شمارۀ 1، ص57−73.
11. عبدالله خانی، علی (1383)، نظریه‌های امنیت ملّی، تهران: مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
12. عرفان‎منش، ایمان (1396)، «پیدایش جامعۀ مدرن و تجدید بنای حقوق بشر: واکاوی منشأ جهان‎بینی و تبارشناسی گفتمان حقوق بشر»، معرفت سیاسی، شمارۀ 17، ص107−124.
13. عرفان‎منش، ایمان و سهیلا صادقی فسایی (1394)، «مبانی روش‎شناختی روش پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی»، راهبرد فرهنگ، شمارۀ 29، ص61−91.
14. عمید زنجانی، عباس‎علی (1368)، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: جامعۀ کنونی ایران و انقلاب اسلامی، تهران: جهاد دانشگاهی.
15. فراست‎خواه، مقصود (1376)، دین و امنیت، تهران: وزارت کشور.
16. فلیک، اووه (1392)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نی.
17. قائدی، محمدرضا و علی‎رضا گلشنی (1395)، «روش تحلیل محتوا، از کمی‎گرایی تا کیفی‎گرایی»، روشها و مدلهای روانشناختی، شمارۀ 23، ص57−82.
18. کلهر، سینا (1388)، راهبردهای امنیت اجتماعی، تهران: باشگاه اندیشه.
19. معین، محمد (1386)، فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر.
20. مینایی، محمدعلی (1386)، «طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی»، پژوهشگران، شمارۀ 12 و 13، ص48−52.
21. Buckley, W. F. (1998), Society: A Complex Adaptive System; Essay in Social Theory, Amsterdam: Gordon & Breach.
22. Jones, R. W. (1999), Security, Strategy & Critical Theory, London: Lynne Rienner.
23. Maslow, A. H. (1952), Manualfor theSecurity-InsecurityInventory,CA: Consulting Psychologist.
24. Silverman, D. (1970), The Theory of Organizations: A Sociological Framework, London: Heinemann.
25. Wæver, O. (1993), Identity, Migration & the New Security Agenda in Europe, Denmark: St. Martin's Press.
26. http://farsi.khamenei.ir