نمایه نویسندگان

آ

 • آبیار، زهرا چالش‌های نظری حجاب در ایران پساانقلاب: تحلیلی بر رویکردهای موجود از حجاب و عفاف [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 217-238]

ا

 • اسد اللهی، حبیب الله واکاوی موانع هجرت طلاب از قم و ارائه الگوی مطلوب هجرت [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 259-279]
 • اصغرپور، احمدرضا نقش نهاد وقف در فرایند توسعه: رویکردی نو نهادگرا [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 5-26]
 • اعرافی، علی رضا امکان‌سنجی و جایگاه‌شناسی مباحث «روابط میان‌فردی» در نظام فقهی شیعه (با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت‌اللّه اعرافی) [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 163-184]
 • اکبری، ابوالفضل نقش نهاد وقف در فرایند توسعه: رویکردی نو نهادگرا [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 5-26]
 • اکبری، زهرا تحلیل فرهنگی نسبت میان زیارت و عرفی‎گرایی در جامعه معاصر ایران مطالعه مردم‎نگارانه زیارت امام رضا (ع) از منظر انسان‎شناسی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 79-106]
 • ایمانی فر، حمیدرضا تحلیل محتوای کتاب‎های درسی دوره ابتدایی از نظر توجه به اهداف تربیت اجتماعی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 263-284]

ب

 • بحرینی، عبدالمجید دیدگاه نهج‌البلاغه درباره نابرابری و طبقات اجتماعی و مقایسه آن با نظریه کارل مارکس [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 197-216]
 • بهروان، حسین نقش نهاد وقف در فرایند توسعه: رویکردی نو نهادگرا [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 5-26]

ت

 • توانا، محمد علی نقش و جایگاه سیاسی زن در سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی: تقابل دیدگاه تحریم و تجویز مشارکت سیاسی زنان در عصر سلجوقی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 281-294]

ج

 • جمشیدی، مهدی معنای «علم اجتماعی اسلامی» از چشم‌انداز مرتضی مطهری [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 55-81]

ح

 • حسینی، آیین تحلیل فرهنگی نسبت میان زیارت و عرفی‎گرایی در جامعه معاصر ایران مطالعه مردم‎نگارانه زیارت امام رضا (ع) از منظر انسان‎شناسی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 79-106]
 • حیدری، حسین بررسی نقش و جایگاه دین در هویت فردی ایرانیان [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 33-56]

خ

 • خانمحمدی، کریم واکاوی موانع هجرت طلاب از قم و ارائه الگوی مطلوب هجرت [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 259-279]
 • خلیلی پور، گلی طراحی مدل کیفیت خدمات (مورد مطالعه: مسجد مقدس جمکران) [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 185-210]

د

 • داودی دهاقانی، ابراهیم تأثیر فرهنگ بومی ‌اسلامی‌ بر پیشگیری از جرائم در شهر قم [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 107-129]
 • درویشی، صیاد تأثیر فرهنگ بومی ‌اسلامی‌ بر پیشگیری از جرائم در شهر قم [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 107-129]
 • دین محمدی، محمد امکان‌سنجی و جایگاه‌شناسی مباحث «روابط میان‌فردی» در نظام فقهی شیعه (با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت‌اللّه اعرافی) [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 163-184]

ر

 • رستگار امیری، اویس نقد فلسفی دیدگاه شهید مطهری مبنی بر وجود حقیقی داشتن جامعه [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 137-162]
 • رضایی راد، عبدالحسین واکاوی قانون حمایت از آمران به معروف در پرتو تنوع در تشخیص مصادیق ارزش‎ها [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 231-258]

س

 • سلگی، محمد بررسی نقش و جایگاه دین در هویت فردی ایرانیان [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 33-56]
 • سلیمانی، جواد نقد فلسفی دیدگاه شهید مطهری مبنی بر وجود حقیقی داشتن جامعه [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 137-162]

ش

 • شجاعیان، محمد عدالت توزیعی در عرصه سیاست: رویکردی دینی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 177-195]
 • شریفی، سعید چالش‌های نظری حجاب در ایران پساانقلاب: تحلیلی بر رویکردهای موجود از حجاب و عفاف [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 217-238]
 • شمس آبادی، هادی بررسی عوامل مؤثر بر تاریخ اجتماعی شیعیان در شام تا قرن هفتم [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 157-176]

ص

ط

 • طاهری، محمدرضا عدالت توزیعی در عرصه سیاست: رویکردی دینی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 177-195]
 • طیب حسینی، سید محمود واکاوی پیوند تفسیر و تحلیل‎های اجتماعی در مکتب ادبی معاصر [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 211-230]

ع

 • عباسی، رسول طراحی مدل کیفیت خدمات (مورد مطالعه: مسجد مقدس جمکران) [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 185-210]
 • عرب خراسانی، سمیه تحلیل گفتمان برابری و اشتغال از منظر دولت یازدهم [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 239-262]

غ

 • غفاری، محمد طراحی مدل کیفیت خدمات (مورد مطالعه: مسجد مقدس جمکران) [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 185-210]

ف

 • فاضلی، نعمت الله تحلیل فرهنگی نسبت میان زیارت و عرفی‎گرایی در جامعه معاصر ایران مطالعه مردم‎نگارانه زیارت امام رضا (ع) از منظر انسان‎شناسی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 79-106]
 • فولادی، حفیظ‌الله دیدگاه نهج‌البلاغه درباره نابرابری و طبقات اجتماعی و مقایسه آن با نظریه کارل مارکس [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 197-216]

ک

 • کامکاری، محمد نقش و جایگاه سیاسی زن در سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی: تقابل دیدگاه تحریم و تجویز مشارکت سیاسی زنان در عصر سلجوقی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 281-294]
 • کرم اللهی، نعمت الله بررسی رابطه عوامل مؤثر بر پذیرش نقش‏های اجتماعی طلاب با نگرش آنان به هجرت از قم [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 83-107]
 • کرمی پور، الله کرم چالش‌های نظری حجاب در ایران پساانقلاب: تحلیلی بر رویکردهای موجود از حجاب و عفاف [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 217-238]

م

 • محمودی، سیروس تحلیل محتوای کتاب‎های درسی دوره ابتدایی از نظر توجه به اهداف تربیت اجتماعی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 263-284]
 • مرادی، علی بررسی مؤلفه‌های افزایش میزان شرکت‌کنندگان در نمازهای جماعت (مورد مطالعه بسیجیان شهر کرمانشاه) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 131-155]
 • مرادی نسب، حسین بررسی عوامل مؤثر بر تاریخ اجتماعی شیعیان در شام تا قرن هفتم [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 157-176]
 • مرتضوی، سید ابراهیم واکاوی پیوند تفسیر و تحلیل‎های اجتماعی در مکتب ادبی معاصر [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 211-230]
 • مصطفوی منتظری، سید محمد جواد نقش و جایگاه سیاسی زن در سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی: تقابل دیدگاه تحریم و تجویز مشارکت سیاسی زنان در عصر سلجوقی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 281-294]
 • ملکوتی نیا، علی مؤلّفه‎های ارتباطات همسایگی در زندگی شهری با رویکرد اسلامی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 27-54]
 • میرعرب، فرج الله تأثیر روابط خویشاوندی در همنوایی اجتماعی محبت‌بنیان از منظر قرآن [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 57-77]

ن

 • نوده فراهانی، اسماعیل الگوی حکمرانی گام اول انقلاب و دلالت‌های سیاستگذارانه «بیانیه گام دوم» [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 5-32]
 • نوغانی، محسن نقش نهاد وقف در فرایند توسعه: رویکردی نو نهادگرا [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 5-26]

ی

 • یحیی زاده، سید علی امکان‌سنجی و جایگاه‌شناسی مباحث «روابط میان‌فردی» در نظام فقهی شیعه (با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت‌اللّه اعرافی) [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 163-184]
 • یوسف زاده، حسن «حکمت»، به‌مثابه هوش فرهنگی، در ارتباطات میان‌فرهنگی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 109-135]