کلیدواژه‌ها = دینداری
بررسی ارتباط دینداری با فساد اقتصادی

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 199-218

10.30471/soci.2020.6510.1520

روح اله شهنازی؛ گل آیین افضل


سنخ‎شناسی دینداری قشرها و طبقات اجتماعی در شهرکرد

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 145-164

10.30471/soci.2022.8114.1733

امید بابایی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی؛ امیر ملکی؛ اعظم خطیبی


مطالعه تأثیر دینداری بر روابط همسایگی (مطالعه موردی شهروندان ساکن شهر بابل)

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 165-181

10.30471/soci.2021.5469.1369

نادر رازقی؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ حسن ابراهیمی گتابی


فراتحلیل مطالعات دینداری و مشارکت سیاسی

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 247-274

10.30471/soci.2020.6011.1441

حسین ملتفت؛ حسن شجاعی؛ حسین کمالوند


چارچوبی مفهومی برای پیمایش دینداری در ایران

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 7-28

محمدرضا طالبان