نقش عوامل دینداری و ایمانی در بهبود روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه مازندران

چکیده

در مقاله حاضر نقش عوامل دینداری و ایمانی در بهبود روابط اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته و از دیدگاه جامعه‌شناسان و نظریه‌پردازان علوم اجتماعی و همچنین متفکران و اندیشمندان الهی و اسلامی بهره‌گیری شده است. در این میان نقش علمای اسلامی از بروز ظهور بیشتری برخوردار می‌باشد، آنان معتقدند دین مبین اسلام و آموزه‌های دینی فارغ از زمان و مکان، دارای کارکرد انسجام‌آور و انضباط‌آفرین و آرامش‌بخش می‌باشد در نهایت آیاتی از قرآن کریم که مستقیم یا غیرمستقیم به بحث روابط اجتماعی می پردازد جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادند. از میان آنها 19 آیه شریفه انتخاب و به طور توصیفی و تحلیلی مورد بازبینی و مطالعه کامل قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Factors of Religiosity and Piety in Social Relations as Viewed by the Quran

نویسنده [English]

  • Reza Aqa Poor
Faculty member of Theology Department, Mazandaran University
چکیده [English]

In this paper, the role of factors of religiosity and piety in social relations has been analyzed using the view of sociologists and social theorists and thinkers of God. However, the role of Islamic scholars is more prominent than others. They believe that the teachings of Islam, regardless of time and place, have integrating, disciplinary, and relaxing function. Finally verses of the Quran that directly or indirectly addressed the issue of social relations form the statistical population of the present research study. Among them 19 verses were selected reviewed through a detailed study using descriptive and analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Religiosity
  • faith
  • Relationships
  • social relations
  • Family
  • the Holy Quran
جوادی‌آملی، عبدالله، (1372)، تفسیر موضوعی قرآن مجید، چ1، قم، مرکز نشر فرهنگی رجاء.
دشتی، محمد، (1379)، نهج‌البلاغه، چ1، بی‌جا، نشر لقمان.
کلینی، محمدبن‌یعقوب، (1401ه.ق)، الفروع من الکافی، چ3، تصحیح، علی اکبر غفاری، بیروت، دارصعب: دارالتعاریف.
کوزر، لوئیس آلفرد، (1387 ه.ش)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناختی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.
متقی، هندی، (1405ه.ق)، کنزالاعمال، بیروت، مؤسسه الرساله.
مجلسی، محمدباقر،(1430 ه.ق)، بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، چ2، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، مؤسسه الوفاء.
مصباح‌یزدی، محمدتقی، (1383)، اخلاق در قرآن، تحقیق و نگارش محمدحسین اسکندری، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).
هارجی اون، ساندرز، کریستن، دیکسون، دیوید، (1386)، مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ترجمه مهرداد فیروزبخت، تهران، انتشارات رشد.
همیلتون، ملکم، (1369)، جامعه‌شناسی دینی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، شرکت سهامی انتشار.