کلیدواژه‌ها = آسیب‌شناسی
نگاهی آسیب‌شناسانه به موانع کارآمدی نظام تبلیغ دینی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.30471/soci.2024.10083.1989

یاور عیوضی؛ سید مرتضی میرتبار؛ سیدمهدی حسینی


بررسی آسیب‌شناختی مجالس ترحیم در شهر یاسوج

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 147-169

10.30471/soci.2018.1482

حجت یزدانی مقدم؛ حبیب الله اسد اللهی؛ کریم خانمحمدی


رابطة معرفت و جامعه در اندیشة دکتر علی شریعتی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 103-137

غلامرضا جمشیدیها؛ حسین اژدری زاده