دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی بر دینداری (فرا تحلیل پژوهشهای دینداری دو دهه اخیر در ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.30471/soci.2022.8722.1806

امید بابایی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی؛ امیر ملکی؛ اعظم خطیبی


فضای مجازی؛اختلال کارکرد جنسی نهاد خانواده با نا امن سازی تامین نیازهای عاطفی-جنسی همسران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.30471/soci.2023.8952.1842

مجتبی عطارزاده


فرهنگ علمی در اندیشه ابن جماعه با تکیه بر کتاب تذکره السامع و المتکلم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.30471/soci.2023.8918.1833

حمیدرضا محمدی؛ مهدی مزینانی


تحلیلِ علل مانایی انقلاب اسلامی و استحکام نظریه نظام انقلابی در عرصه بین‏الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

10.30471/soci.2023.8943.1838

بهزاد قاسمی؛ بهادر شهریاری؛ محمد مبینی


تحلیل جامعه‌شناختی عدالت فضایی کاربری مذهبی در شهر اراک (از طریق بررسی برهم‌کنش سطح منفعت‌عمومی با نیازها و استحقاق شهروندان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

10.30471/soci.2023.9234.1881

مهدی مبارکی؛ باقر ساروخانی؛ منصور وثوقی


انسـان‌شناسی دینی و جایگاه آن در دانش انسان‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1402

10.30471/soci.2023.9453.1908

امیرحسین بنائی؛ علی حمیدی زاده؛ سیدمحمدحسین هاشمیان؛ حسن زارعی متین


بررسی خشونت خانگی علیه زنان در کشور پاکستان : مرور سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1402

10.30471/soci.2023.9652.1939

لیاقت علی


واکاوی الگوی تعامل با اهل سنت شهید سلیمانی و بررسی نقش راهبردی آن درایجاد وحدت و امنیت جهان اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1402

10.30471/soci.2023.9059.1870

سمیه حدادرنجبر؛ بهمن پرواز؛ فاطمه السادات رباطی


الگوی سیستمی ساختار اجتماعی از دیدگاه امام علی (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.30471/soci.2023.8818.1818

عباس شفیعی؛ حسین رضایی


چگونگی پیوند معارف وحیانی، عقلانی و تجربی در نظریه پردازی بر اساس روش تحقیق تکاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.30471/soci.2023.9257.1883

علیرضا پیروزمند؛ عباس جهانبخش؛ حسن شیخ العراقین زاده


حجاب اسلامی در روابط بین‌الملل و نقش آن در تقویت قدرت نرم گفتمان اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

10.30471/soci.2023.9485.1913

زینب بهمنی گیلاوندانی؛ مجتبی عبدخدایی


دفاع از نظریة اجتهادی - تجربی عرفی‌شدن: پاسخ به نقد دکتر طالبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.30471/soci.2023.9649.1937

حسین بستان


سنخ‌شناسی امکان‌ها و ناممکن‌های تحقق جامعه‌شناسی اسلامی در فضای دانشگاهی دهه اخیر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

10.30471/soci.2023.9599.1927

بهنام لطفی خاچکی؛ ابوذر خیراندیش


از اخلاق اجتماعی عرفی تا اخلاق اجتماعی الهی: مقایمقایسه‌ی نظریه‌ی اخلاقی دورکیم با نظام اخلاقی در سوره نساء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

10.30471/soci.2023.8165.1813

مطهره وطنی؛ زهره اخوان مقدم؛ محسن صبوریان


منطق درونی نظریه امام خمینی(ره) درخصوص رابطه اخلاق و سیاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.30471/soci.2023.9637.1933

احمد آذین؛ روح الله کاظمی؛ حمیدرضا حقیقت


الگوی نظری جریان‌شناسی نهادهای اجتماعی با تکیه‌بر دستگاه معرفتی علامه مصباح یزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.30471/soci.2024.9550.1921

محمد رضا کدخدایی


مرور و نقدی بر کتاب جهل مقدس: زمان دین بدون فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1402

10.30471/soci.2024.9607.1929

سیده عفت حسینی؛ علی اصغر اسلامی تنها؛ حسن روشن


بافت نگاری آموزه‌های قرآنی به‌مثابه چارچوبی برای توسعه انسجام سیستم‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.30471/soci.2024.9563.1922

جعفر ترک زاده؛ تورج درخشان فر؛ رحمت الله مرزوقی؛ محمد جواد سلمان پور؛ جعفر جهانی


گونه‌های دینداری زنان دانشجو شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.30471/soci.2024.9640.1934

زهرا سلیمانی علویجه؛ محمدرضا پویافر؛ خدیجه ذوالقدر