کلیدواژه‌ها = نشانه‌شناسی
نظریۀ معنا، مطالعۀ تطبیقی پرس و علّامه طباطبایی

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 29-52

10.30471/soci.2018.1456

آرزو نیکوییان؛ حمید پارسانیا؛ سید حسین شرف الدین؛ حسین پرکان


درآمدی بر نشانه‌شناسی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 109-138

ابراهیم عباس‌پور