تحلیلِ علل مانایی انقلاب اسلامی و استحکام نظریه نظام انقلابی در عرصه بین‏الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه تاریخ انقلاب اسلامی، دانشکده مطالعات بین‎الملل، دانشگاه دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، تهران، ایران

2 استادیار تاریخ ایران اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

3 استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

تحقق ارزش‏های دینی در شکل‏گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و ایده‏پردازی پیرامون نظام انقلابی (مانایی و ماندگاری انقلاب) همواره از اهداف اصلی و محوری رهبران انقلاب اسلامی بوده است. با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع، در این پژوهش هدف و تمرکز اصلی بر شناسایی و تحلیل متغیرهای دخیل و مؤثر بر علل مانایی انقلاب اسلامی است. پژوهش پیش رو از نوع کاربردی و با روشِ آمیخته (کیفی−کمّی) و با استفاده از نظریۀ «نظام انقلابی» در پی تبیین و کاربست شاخص‏های احصاء شده از نظریه در عملکرد و کارکرد نظام سیاسیِ ایرانِ پسا انقلاب است. پرسش پژوهش حاضر این است که علل مانایی انقلاب اسلامی و استحکام نظریۀ نظام انقلابی چیست؟ و نمونه‏ها و مصادیق عینی و انضمامی آن کدام‎اند؟ در این پژوهش مشخص شد عواملِ بین‎الملل‏گرایی انقلابی، آرمان داخلی، صدور انقلاب و دولت انقلابی تأثیر بیشتر و برجسته‏ای در مانایی انقلاب اسلامی دارند. ازاین‎رو با کاربست نظری و تبیین عوامل و مؤلفه‏های شناسایی شده، مصادیق عینی و انضمامی هریک شناسایی و تبیین شدند. درنتیجه تعامل فزاینده (جبهه مقاومت و اتحاد بین ملل اسلامی و جبهه رهایی‎بخش) و تعامل‎گرایی ضد نظام سلطه (دفاع مردم‎پایه و تاب‎آوری در مقابل نظام سلطه) سبب مانایی انقلاب اسلامی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Causes of the Failure of the Islamic Revolution and the Strength of the Theory of the Revolutionary System in the Cross-Border and International Arena

نویسندگان [English]

 • Behzad Ghasemi 1
 • Bahadur Shahriari 2
 • Mohammad Mobini 3
1 Associate Professor, Department of History of Islamic Revolution, Faculty of International Studies, University of Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Islamic History of Iran, Faculty of Islamic Studies, Imam Hossein University, Tehran, Iran
3 Imam Hosein University
چکیده [English]

Based on this, the upcoming article with the basic question that; "What are the causes of the Islamic revolution and the strength of the revolutionary theory system and what are its overarching themes in the cross-border and international arena?" It seeks to identify its components and indicators. This article is done with a qualitative approach, it tries to answer it using thematic analysis method. The statistical population of the research includes the statements of the leadership known as the "Second Step of the Revolution" statement. Using the theme network method, one of the theme analysis methods, the qualitative findings indicate that the components and indicators extracted from the theme network include four dimensions and 32 components. In this article, four themes of revolutionary internationalism, compatibility of domestic ideals and foreign behavior, exportation of revolution, and revolutionary government/system were presented. As a result, the descriptive findings extracted from the statement can be a suitable basis for understanding the reasons for the permanence and strength of the theory of the revolutionary system in the future and future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Permanence of revolution
 • Iran
 • Ayatollah Khamenei
 • revolutionary system
 • international system
 1. ابوالحسن شیرازی، حبیب‎اله و رضا پارسه (1393). ائتلاف سه‎گانه ایران، سوریه و حزب‎الله و تأثیر آن بر منافع آمریکا در خاورمیانه، سیاست جهانی، 7، ص73−
 2. گیل‎بی، استوارت (1388). امپراتوری هیتلر، ترجمه مهدی حقیقت‎خواه، تهران: ققنوس.
 3. افشون، مهرداد (1387). ایران امروز: دفتر دستاوردهای انقلاب (دستاوردهای علمی و صنعتی سی‎سالۀ انقلاب اسلامی، زمانه، 77، ص10−
 4. اکبری، حسین (1396). تقابل گفتمان مقاومت و نظام سلطه، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسینg.
 5. امام‎جمعه‎زاده، سیدجواد و مجتبی تویسرکانی (1386). درآمدی بر سیاست خارجی ایالات متحده از دکترین واشنگتن تا یک جانبه گرایی، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست‎ویکم، 3، ص638−
 6. امینی، سیدجواد و محمد مبینی (1398). تبیین مفهوم راهبردی نظریه نظام انقلابی در جمهوری اسلامی، پژوهشهای انقلاب اسلامی، 30، ص23−
 7. گیلبرگ، آلاردیس (1371). جایگاه فاشیسم در تاریخ اروپا، ترجمه حشمت‎الله رضوی، تهران: کیهان.
 8. برینتون، کرین (1363). کالبد شکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نو.
 9. پاشا قاسمی، علی (1385). جنگ 33 روزه و جایگاه منطقه‏ای ایران، فصلنامه مطالعات منطقه‏ای جهان اسلام، 26، ص80−
 10. پالمر، روزولت (بی‎تا). عصر انقلاب دموکراتیک، ترجمه حسین فرهودی، تهران: امیرکبیر.
 11. پلینو، جک، و روی آلتون (1375). فرهنگ روابط بینالملل، ترجمه رحمت‎اله مقدم، تهران: زوار.
 12. پیرمحمدی، سعید (1395). شاخص‏های قدرت نرم دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، مجله سیاست دفاعی، سال بیست و چهارم، 24(95)، ص9−
 13. توکویل، الکسی (1369). انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن، تهران: نقره.
 14. جمال‎زاده، ناصر (1391). قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران و نظریه صدور فرهنگی انقلاب، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 1(4)، ص61−
 15. جمال‎زاده، ناصر (1391). گفتارهایی درباره انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادقg.
 16. حجت‎زاده، عبدالحسین (1382). یک جانبه‎گرایی آمریکا و صلح جهانی، ماهنامه نگاه، 4(40).
 17. خمینی، سیدروح‎الله (1378). صحیفه نور، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
 18. دولاندلن، ش. (1368). تاریخ جهانی، ترجمه احمد بهمنش. ج2، تهران: دانشگاه تهران.
 19. دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال، و مهدی فرازی (1391). بیداری اسلامی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 9(28)، 163−
 20. راجی، سیدمحمدحسین، و سیدمحمدرضا خاتمی (1400). صعود چهل ساله، قم: نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‏ها.
 21. رفیع‎پور، فرامرز (1376). توسعه و تضاد (کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران)، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 22. زرگر، علیرضا (1397). واکاوی تأثیر گفتمان سیاست اسلامی امام خمینیe بر روشنگری اسلامی»، پژوهشنامه متین، 20(78)، ص33−
 23. ساعد، نادر (1389). دیپلماسی دفاعی: تأملی شناختی و کاوش در مبادی، فصلنامه راهبرد دفاعی، 8(31)، ص63−
 24. سرپرست سادات، سیدابراهیم (1398)، جامعه‎پردازی در گام دوم انقلاب اسلامی با نظریه نظام انقلابی، نظریههای اجتماعی متفکران مسلمان، 9 (2)، ص281−
 25. سرپرست سادات، سیدابراهیم (1394)، «ظرفیت‎های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در تمدن‎سازی»، امنیتپژوهی، 14 (50)، ص105-125.
 26. برشتین، سرژ، و پی‎یر میلزا (1370). تاریخ قرن بیستم، ترجمه امان‎الله ترجمان، مشهد: آستان قدس رضوی.
 27. عیوضی، محمدرحیم و محمدجواد هراتی (1390). درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، معارف، ص161−
 28. قاسمی، بهزاد (1398). تاریخ انقلاب اسلامی ایران: تحولات منطقهای و بینالمللی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسینg.
 29. قاسمی، بهزاد (1398). تاریخ تحولات انقلاب اسلامی از خرداد 1342 تا خرداد 1368: ماهنامه جنبشها و نهضتهای رهاییبخش، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسینg.
 30. قاسمی، بهزاد (1397). ژئوپلیتیک محور مقاومت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ براساس گفتمان انقلاب اسلامی، آفاق و امنیت، 11 (38)، ص5−
 31. قیومی‎پور، رضا (1397). ایران 20: روند پژوهی چهل‌سالگی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه جامع امام حسینg.
 32. کیوان حسینی، سیداصغر (1384). جایگاه مقوله دفاع همه‎جانبه در اندیشه فقهی−سیاسی امام خمینیe، مطالعات بسیج، 8 (29). ص5−
 33. گلدستون، جک (1385). مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلابها، ترجمه محمدتقی دلفروز، چاپ اول، تهران: کویر.
 34. لیپست، سیمور مارتین (1374). مشروعیت و کارآمدی، ترجمه رضا زیب، مجله فرهنگ توسعه، 18.
 35. ماله، آلبر (1363)، تاریخ قرون جدید، ترجمه فخرالدین شادمان، تهران: دنیای کتاب.
 36. ماله، آلبر و ژوا ایزاک (1364)، تاریخ قرن هجدهم: انقلاب فرانسه و امپراتوری ناپلئون، ترجمه رشید یاسمی، تهران: انتشارات جیبی.
 37. محمودی‎کیا، محمد (1401) تحلیلی بر عوامل مؤثر در تاب‎آوری جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم‎های اقتصادی بین‎المللی، فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران، 5(5)، ص610−
 38. ملکوتیان، مصطفی (1382) تأثیرات منطقه‎ای و جهانی انقلاب اسلامی ایران، مجله مطالعات انقلاب اسلامی، 61، ص265−
 39. ملکوتیان، مصطفی (1391)، نقد و نظر: نتایج و دستاوردهای انقلاب اسلامی در 34 سال گذشته، کیهان فرهنگی، ص313−315، 40−43.
 40. نقیب‎زاده، احمد (1383) بازخوانی نظم برخاسته از معاهدات وستفالی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 65، ص187−
 41. هاوگن، برندا (1389) بنیتو موسولینی: دیکتاتور فاشیست ایتالیا، ترجمه رضا علیزاده، تهران: ققنوس.
 42. Goldstone, Jack. (2009). Rethinking Revolution: Integrating Origins, Processes, and Outcomes, CSSAAME (Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East), 29, 8−32.
 43. Rubin, Jennifer. (2013). S. retreat means Iran's grows. The Washington Post, February19, http://www.washingtonpost.com.