جایگاه اشراقی معنا در صورت بندی نسل سوم مکاتب ارتباطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

3 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران

10.30471/soci.2023.8829.1819

چکیده

انسان مخلوقی است که دارای دوساحت فردی و اجتماعی می باشد وساحت فردی او درپرتو بعد اجتماعی او شکوفا شده وحیات جمعی او تکون پیدا می‌کند. به‌تبع همین اجتماعی بودن، زندگی جامعه بشری از رابطه درهم تنیده‌ای از تعاملات اجتماعی جوامع انسانی تشکل یافته‌است. محور این تبادلات، نفس انسانی و جسم او و معنای تولیدی انسان است. اهمیت این مطلب در اینجاست که معنا که ماهیتی مجرد دارد لاجرم باید توسط یک مجرد خلق شود، لذا توجه به بعد عالی وجود انسان، عالم نفس الامر و نحوه ارتباط آن با عالم ماده ضروری می‌باشد. مقاله حاضر که مبتنی بر تحلیل کتابخانه‌ای داده‌های خود را گردآوری‌کرده و در چهارچوب انسان‌شناسی حِکمی و اسلامی به تحلیل انسان مبادرت ورزیده، به ارتباط عالم نفس‌الامر و معنا و نحوه حضورشان در عالم ماده پرداخته‌است. رابطه معنا که دال مرکزی ارتباط عالم مجرد و عالم ماده است با دیگر مفاهیمی چون مصداق، مفهموم و واقع، تبیین گشته‌است. لذامعنا توسط نفس انسانی درعالم نفس‌الامر خلق شده وبه واسطه جسم او، از عالم نفس‌الامر به عالم ماده نزول کرده و تولید می‌شود. آنچه که تا کنون اندیشمندان ارتباطات در ساحت نظریات معنا و جایگاه آن، بدان پرداخته‌اند معنا کاوی در دوساحت می‌باشد: یکی جایگاه معنا در پیام، ودیگر جایگاه معنا در ذهن. لکن مبتنی بر انسان شناسی اسلامی می توان گامی را فراتر نهاد و در ادامه این دو نسل، نسلی سوم را تبیین کرد که برای معنا جایگاهی عاری از تعینات مادی در نظر می گیرد و آن جایگاه اصلی معنا، همان عالم نفس‌الامر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The metaphysical place of meaning in the formulation of the third generation of communication schools

نویسندگان [English]

  • hassan bashir 1
  • sayyed ahmad hosaini 2
  • Seyed Hussein Husseini 3
1 Doctoral student of Imam Sadiq University
2 Doctoral student of Imam Sadiq University
چکیده [English]

the life of human society is formed from an interwoven relationship of social interactions of human societies. The center of these exchanges is the human soul and his body and the productive meaning of man. The importance of this article is that the meaning, which has a metaphysical nature, must be created by a metaphysician,, the supernatural world and how it relates to the world. The present article, which has collected its data based on library analysis and analyzed human beings within the framework of Islamic anthropology, has dealt with the relationship between the supernatural world and the meaning and manner of their presence in the world. The relationship of meaning, which is the central signifier of the connection between the abstract world and the world, has been explained with other concepts such as example, concept, and reality. Therefore, the meaning is created by the human soul in the supernatural world, and through his body, it descends from the supernatural world to the world of matter and is produced. What communication thinkers have discussed so far in the field of theories of meaning and its place is the exploration of meaning in two areas: one is the place of meaning in the message, and the other is the place of meaning in the mind. However, based on Islamic anthropology, it is possible to go a step further and considers a place for meaning, that main place of meaning is the supernatural world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human
  • Communication
  • Meaning
  • Supernatural world
  • third generation