-چالش مردانگی فرهنگی و خانواده اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

10.30471/soci.2023.9064.1856

چکیده

مردانگی حوزه مطالعات جنسیتی نوظهوری است که به بررسی میزان انطباق مرد بیولوژیک و مردانگی منتسب و مورد انتظار می‌پردازد. مردانگی که امروزه و در پی مطالعه جنسیتی مردان به مردانگی‌ها ارتقا پیدا کرده است، به مطالعه رفتارهای مردانه‌ای می پردازد که ادعا می‌شود ریشه در مردانگی طبیعی و اصیل دارد. برای سنجش این ادعا این نوشتار به انتظارات اسلام از مرد مسلمان و رفتارهای عینی مرد مسلمان می‌پردازد. به نظر می‌رسد رفتار مرد مسلمان در برخی موارد با حوزه‌های مورد انتظار اسلام و اخلاق اسلامی در مواجهه با زن مسلمان در خانواده تفاوت‌هایی وجود دارد. این نوشتار جهت اشاره به رفتارهای خارج از اموزه‌های اسلامی مرد مسلمان با زن مسلمان از ضرب‌المثل‌های فارسی و دلایل نمایش خشونت مردان مسلمان با زنان مسلمان در فرهنگهای دیگر استفاده کرده است. این نوشتار با تمرکز بر بررسی فرایند شناختی که این تفاوت رفتار را ایجاد و مانا کرده است بر تک‌جنس محوری مردان در فرهنگ مرد مسلمان در پی خاموشی فرم‌های شناختی رقیب به عنوان دلیل رواج و مانایی این رویه اشاره دارد. رفع این مساله با تقویت دیگر فرم‌های شناختی و رعایت اموزه‌ها و توصیه‌ها در اخلاق اسلامی ممکن و سبب رفع اتهام کهتر انگاری زنان در اسلام به جهت برخی رفتار مرد مسلمان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenge of masculinity and Islamic family

نویسنده [English]

  • Somayeh Arab khorasani
Faculty staff of Adyan and religious university
چکیده [English]

Masculinity is an emerging field of gender studies that examines the degree of conformity between biological male and ascribed and expected masculinity. Today, masculinity, which has been upgraded to masculinities, following the study of male's gender, studies male behaviors that are claimed to be rooted in natural and authentic masculinity. To measure this claim, this article deals with the expectations of Islam from Muslim men and the objective behaviors of Muslim men. It seems that the Muslim man's behavior in some cases differs from the expected areas of Islam and Islamic ethics when dealing with a Muslim woman in the family. This article has used Persian proverbs and the reasons for violence of Muslim man against Muslim woman in other cultures in order to point out the behaviors of Muslim man with Muslim woman outside of Islamic teachings. This article focuses on examining the cognitive process that has created this difference in behavior, and points to the single-sex orientation of men in Muslim male culture following the extinction of competing cognitive forms as the reason for the prevalence of this practice. It is possible to solve this problem by strengthening other cognitive forms and following the teachings and recommendations in Islamic ethics, and it will lead to the removal of the accusation that women are considered subordinated in Islam due to some behavior of Muslim man.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • family
  • Religion
  • Islam
  • Masculinity