آسیب‌شناسی تعاملات ارتباطی سازمان‌های دینی از دیدگاه جامعه‌شناختی (با تأکید بر سازمان مسجد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)

چکیده

آسیب‌شناسی تعاملات ارتباطی بین سازمان‌های دینی با توجه به گسترش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و جهانی شدن، یکی از الزامات بنیادین جامعه کنونی است که بی‌اعتنایی به آن سبب تضعیف نظام ارزشی _ هنجاری، گسست و انقطاع هویت دینی و بالأخره ترویج الگوهای رفتاری نامتعارف در جامعه ما می‌شود. در این نوشتار، یکی از ارکان‌های اساسی مؤثر در تقویت رفتار دینی، یعنی سازمان مسجد و تعاملات آن با سایر سازمان‌های مرتبط و آسیب‌ها و چالش‌های موجود در این‌باره بررسی می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Communicative Interactions between Religious Organizations from Sociological Perspective (with Concentration in Organization of Mosque(

نویسنده [English]

  • Amir Masoud Amir Mazaheri
Faculty Member of the Social Science Department , Islamic Azad University of Tehran (Main Branch)
چکیده [English]

Due to new advancements in communication technologies and globalization, pathology of communicative interactions between religious organizations is a fundamental requirement of today's society. Lack of adequate attention to this issue will bring about a weak value- norm system, religious alienation and finally promote unusual behavioral patterns in our society. The present paper is concerned with organization of mosque as one of the main headquarters in strengthening the religious behavior and its interactions with other related organizations dealing with existing challenges and problems in this field.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Religious Communications
  • Organization of Mosques
  • Organizational Interactions
  • Communication Technology
  • globalization
  • Conflict
  • Normative and Institutional Disorder
  • religious identity

منابع

قرآن کریم.
آشنایی، علی‌محمد (1377)، سازمان و مدیریت مساجد، [بی‌جا]: مرکز رسیدگی به امور مساجد.
ابراهیمی، سیدابراهیم (1389)، «ارتباطات دینی مراکز و سازمان‌های مرتبط»، کتاب ماه علوم اجتماعی، ش31.
الویری، محسن (1387)، «رسانه مسجد، الگوی توسعه پایدار»، فصلنامه نامه صادق، ش31، بهار و تابستان.
امیرمظاهری و همکاران (1377)، عوامل انگیزشی مؤثر در ترغیب به نماز در بین جوانان تهرانی، [بی‌جا]: معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مطهری، مرتضی(1379)، بررسی وضعیت موجود ارتباطات و همکاری‌های مسجد با سایر مراکز و نهادهای اجتماعی و راهکارهای عملی ارتقای کمی و کیفی همکاری‌ها، [بی‌جا]: سازمان تبلیغات اسلامی.
جهرمی، سیدمهدی و محمد باقری (1378)، آسیب‌شناسی دینی از منظر استاد شهید مطهری، [بی‌جا]: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
حسنی، علی‌اکبر (1377)، تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام، [بی‌جا]: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
دربندی، سیدعلیرضا (1374)، تبیین جامعه شناختی علل کاهش حضور مردم در مساجد، تهران: دفتر پژوهش‌های اجتماعی.
دکتر صادق‌پور مقدس (1377)، نظریه جدید سازمان و مدیریت، تهران: مرکز انتشارات آموزش و مدیریت دولتی.
سیدعلوی، سیدابراهیم (بی‌تا)، «ماهیت و رسالت مسجد»، ماهنامه مسجد، ش13.
شجاعی زند، علیرضا (1380)، دین، جامعه و عرفی شدن، تهران: نشر مرکز.
طباطبایی، سیدمحمدحسین (بی‌تا)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، ج20، تهران: نشر فرهنگی رجاء.
فرجاد، تهرانی (1388)، ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشتۀ ارتباطات، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
گزارش وضع موجود مرکز ستاد رسیدگی به امور مساجد (1379)، مجموعه مطالعه، ش9 و 15 نهادهای مذهبی.
محمدی، مجید (1382)، دین و ارتباطات، تهران: کویر.
مطهری، مرتضی (بی‌تا)، پیرامون انقلاب اسلامی، [بی‌جا]: صدرا.
معتمدنژاد، کاظم (1371)، وسایل ارتباط جمعی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
مقام معظم رهبری، روزنامه جمهوری اسلامی. 2/4/1361.
موحدی، محمدرضا (1379)، بررسی و تحلیل وضعیت موجود سازمان و مدیریت مساجد، [بی‌جا]: سازمان تبلیغات اسلامی.
میبدی، رشیدالدین (1339)، کشف الاسرار و عدة الابرار، به انضمام علی‌اصغر حکمت، ج1، تهران، [بی‌نا].
همیلتون، ملکم (1387)، جامعه‌شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث.