راهکارهایی برای تقویت امانتداری در بُعد فردی و اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

چکیده

راهکارهای تقویت امانتداری از بُعد فردی و اجتماعی کدام است؟ در اخلاق اسلامی امانتداری به عنوان یکی از فضیلت‌های اخلاقی اساسی به شمار می‌رود که شاخص و نشانۀ ایمان و دینداری است و کسی که امانتدار نباشد، دین ندارد. در جوامع و شرکت‌‌ها و سازمان و بنگاه‌های اقتصادی جهت برقراری امنیت اجتماعی و افزایش بهره‌وری و کسب سود بیشتر و غلبه بر رقبای خود در میدان رقابت، سعی می‌شود تا امانتداری در مردم و کارکنان افزایش یابد. در این تحقیق با به‌کارگیری روش تحلیلی _ توصیفی در کنار استفاده از روش نقلی به بررسی راهکارهایی پرداخته شده است که زمینه تقویت امانتداری را در بُعد فردی و هم در بُعد اجتماعی فراهم می‌سازد. براساس یافته‌های این پژوهش، برخی از راهکارهای تقویت امانتداری عبات‌اند از: درونی کردن امانتداری، افزایش آگاهی افراد، تقویت فطرت‌مداری در انسان‌ها، معرفی الگوهای امین، معرفی ویژگی‌های جامعه آرمانی و تشویق و تقدیر از افراد امانت‌دار که در این نوشتار سعی می‌شود تا به آنها پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for Boosting Trustworthiness from Individual and Social Aspect

نویسنده [English]

  • Hosseinali Arabi
Faculty Member of Semnan University
چکیده [English]

 
The present paper views the strategies for boosting trustworthiness from individual and social perspectives. In Islamic ethics, trustworthiness is regarded as a moral virtue. It is the indicator and sign of faith and piety and one who betrays the trust placed in him has no religion. To establish social security, increase productivity, gain more profits and overcome their competitors in the competition, communities, companies, organizations, and business entities try to increase trustworthiness among the people and their employees. In this study the analytical-descriptive method has been used along with narrative approach to explore ways of enhancing trustworthiness in both individual and social aspects. Based on the findings of the present research study some strategies for enhancing trustworthiness are: internalizing trustworthiness, increasing awareness, focusing on human nature, introducing patterns of trustworthiness, identifying characteristics of an ideal society and encouragement and appreciation of trustees. This article will try to address them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trustworthiness
  • Ethics
  • applied ethics
  • professional ethics
قرآن، ترجمه تفسیر نمونه.
نهج‏البلاغه، ترجمه فیض‌الاسلام.
ابن‌‌ابی‌الحدید، عبدالحمید بن هبة الله (1961)، شرح نهج‌البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج1، [بی‌جا]: داراحیاء الکتب العربیه.
ابن‌شعبه، حسن بن علی (1416)، تحف العقول عن آل الرسول، تهران: اسوه.
ابن‌مسکویه، احمد بن محمد (1381)، تهذیب الاخلاق، تهران: اساطیر.
ابن‌منظور (1405)، لسان العرب، قم: ادب الحوزه.
جفی، موسی (1371)، حکم نافذ آقا نجفی، عرفان مرجعیت و سیاست، قم: دفتر نشر اسلامی.
جوادی آملی، عبدالله (1377)، مراحل اخلاق در قرآن، قم: اسراء.
حر عاملی، محمد بن حسن (1412)، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت: مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث.
دلشاد تهرانی، مصطفی (1382)، سیری در تربیت اسلامی، چ14، تهران: دریا.
راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین (1417)، المفردات فی غریب الفاظ القرآن، قم: ذوی‌القربی.
ژان ژاک روسو (1375)، آموزش و پرورش، ترجمه غلامحسین زیرک‌زاده، تهران: [بی‌نا].
ستوده، هدایت‌الله (1385)، آسیب‌شناسی اجتماعی، چ16، تهران: آوای نور.
سلیمی، علی و محمد داوری (1387)، جامعه‌شناسی کجروی، چ4، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شمس‏الدین، سیدمهدی (1374)، اخلاق اسلامی در برخوردهای اجتماعی، چ2، قم: شفیق.
صدوق، محمد بن علی بن الحسین (1393)، من لا یحضره الفقیه، ج4، تهران: مکتبه الصدوق.
طباطبایی، سیدمحمدحسین (1363)، تفسیر المیزان،‌ ترجمه محمدباقر همدانی، قم: دفتر نشر اسلامی.
فرامرز قراملکی، احد (1382)، اخلاق حرفه‌ای، تهران: [بی‌نا].
فرامرز قراملکی، احد (1386)، موانع رشد اخلاق حرفه‌ای در سازمان، تهران: مؤسسه فرهنگی _ دین‌پژوهی بشری.
فرامرز قراملکی، احد (1388)، اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
قمی، علی بن ابراهیم (1411)، تفسیر القمی، بیروت: دارالسرور.
کلینی، محمد بن یعقوب (1392)، اصول کافی، تصحیح باقر بهبودی و علی‏اکبر غفاری، تهران: المکتب الإسلامیه.
مجلسی، محمدباقر (1362)، بحارالانوار، 110جلدی، تهران: دارالکتب الإسلامیه.
محمدی ری‌شهری، محمد (1388)، اصلاح الگوی مصرف از نگاه قرآن و حدیث، قم: دارالحدیث.
مصباح، مجتبی (بی‌تا)، ارزش اخلاقی از دیدگاه استاد مصباح، [بی‌جا: بی‌نا].
مصباح یزدی، محمدتقی (1377)، اخلاق در قرآن، نگارش محمدحسین اسکندری، چ3، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
مصباح یزدی، محمدتقی (1386)، خودشناسی برای خودسازی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
مطهری، مرتضی (بی‌تا)، سیری در نهج‌البلاغه، قم: صدرا.
مطهری، مرتضی (1368)، سیری در سیره نبوی، چ6، تهران: صدرا.
مطهری، مرتضی (1375)، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران: صدرا.
مطهری، مرتضی (1389)، فطرت، تهران: صدرا.
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (1374)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الإسلامیه.
نراقی، محمدمهدی (1383)، جامع‌السعادات، تصحیح و تعلیق محمد کلانتر، قم: اسماعیلیان.
نوری طبرسی، میرزاحسین (1408)، مستدرک الوسائل، بیروت: مؤسسة آل‌البیت.