دوفصلنامه‌ی «اسلام و علوم اجتماعی» به منظور همکاری با سایر بخش‌های پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و در راستای تحقق هدف پیش‌گفته، گسترش و تعمیق ادبیات مناسبات اسلام و علوم اجتماعی، اطلاع‌رسانی علمی، فراهم آوردن زمینه برای تبادل نظر و تضارب آرای اندیشمندان این دست از مطالعات، ایجاد زمینه‌ی تولید علم دینی و فراهم کردن فضایی مناسب برای تولید و توسعه‌ی هر چه بیشتر علوم اجتماعی اسلامی، بر آن است تا در قالب ویژه‌نامه‌هایی مناسبات دین به خصوص اسلام و علوم اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد. اولین شماره این نشریه در بهار و تابستان سال 1388 منتشر شد،

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

تمامی مقالات این نشریه پیش از شروع داوری در سامانه همیاب مشابهت یابی میشود.

 


 

   درباره مجله

 • کشور محل چاپ:ایران
 • ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • فرمت:چاپی
 • شاپای چاپی:2506-2322
 • شاپای الکترونیکی:4700-2588
 • درصد پذیرش مقالات:15% 
 • وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • نوبت های چاپ:دو فصلنامه
 • دسترسی قبلی:بلی
 • زبان مجله:فارسی(چکیده انگلیسی و عربی)     
 • حوزه تخصصی: آشنایی با مطالب دینی و جامعه شناسی
 • هزینه چاپ مقاله: 4000000 ریال که بعد از پذیرش مقاله و صدور گواهی انتشار و درج در مقالات آماده انتشار مجله برای چاپ اخذ می‌شود.
 • نوع مجله:علمی-پژوهشی
 • دسترسی آزاد و رایگان به مقالات:بلی
 • نمایه شده:بلی
 • نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل دو داور
 • زمان داوری:حداکثر شش ماه
 • ایمیل مجله: soci@rihu.ac.ir
شماره جاری: دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-294 

1. نقش نهاد وقف در فرایند توسعه: رویکردی نو نهادگرا

صفحه 5-26

ابوالفضل اکبری؛ حسین بهروان؛ محسن نوغانی؛ احمدرضا اصغرپور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2322-2506
شاپا الکترونیکی
2588-4700

بانک ها و نمایه نامه ها