اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجه الاسلام و المسلمین محمود رجبی

[جامعه شناسی استاد موسسه امام خمینی قم

socirihu.ac.ir
025-32111351

سردبیر

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین بستان

جامعه شناسی- خانواده و جنسیت سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی

hbostanrihu.ac.ir
025-32111351

اعضای هیات تحریریه

حجت‌الاسلام دکتر حسن خیری

جامعه شناسی استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی مرکزی تهران

socirihu.ac.ir
02532111351

دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها

جامعه شناسی استاد دانشگاه تهران

giamshidiut.ac.ir
02532111315

دکتر محمد میرزایی

جامعه شناسی استاد دانشگاه تهران

mirzaeiut.ac.ir
02532111315

دکتر اکبر میرسپاه

جامعه شناسی فقه و اصول عضو هیات علمی موسسه امام خمینی

mirsepahut.ac.ir
09125322516

دکترشمس الله مریجی

[جامعه شناسی عضو هیات علمی دانشگاه باقر العلوم قم

marijyut.ac.ir
02532111315

دکتر محمد رضا ضمیری

جامعه شناسی استادیار دانشگاه پیام نور

zaniriut.ac.ir

مدیر داخلی

عنایت الله خراعلی

کارشناس ارشد مترجمی عربی کارشناس ارشد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

khazaaliegmail.com