کلیدواژه‌ها = هستی‌شناسی
تعداد مقالات: 3
1. جامعه‌شناسی معرفت فارابی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-118

حمید پارسانیا؛ روح الله رضوانی


2. مبانی هستی‌شناسانة جامعه‌شناسی اسلامی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 55-84

حسین اژدری زاده


3. روش شناخت اجتماعی در قرآن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 139-166

فاطمه امین پور