نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 گروه دانشگاه اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.30471/soci.2022.8440.1770

چکیده

مطالعات جامعه‌شناسی تاریخی ابعادی از ساختارها و الگوهای تغییر و تحول اجتماعی را نمایان می‌سازد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد تجربه‌های تاریخی از منظر امام علی(ع) در نهج‌البلاغه است و تلاش می‌کند به این سوال پاسخ دهد که علی(ع) چگونه به ابعاد تجربه‌ی تاریخ نگریسته و چه بازاندیشی از آن دارد؟ و همچنین برای بهره‌گیری از آن، چه توصیه‌ای می‌نماید؟. این پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون به گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پردازد. از این‌ رو، نخست گزاره‌‌های مرتبط در نهج‌البلاغه استخراج شده و در 95 مفهوم کدگذاری شد. در مرحله بعد به 13 دسته از کدهای انتزاعی‌تر تبدیل گردید و در نهایت 4 مضمون اصلی به این ترتیب ساخته شد: الف) عواقب و پیامدهای بی‌توجهی به تاریخ؛ ب) الگوهای نقش تاریخی؛ ج) عبرت-های تاریخی؛ د) تجربه‌های عام تاریخی. یافته‌های به‌دست‌آمده، شبکه‌ای از مضامین مشترک و الگویی از جنبه-های ابعاد تجربه‌های تاریخی از منظر امام علی(ع) را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Dimensions of Structures, Patterns and historical Experiences from the Perspective of Nahj al-Balaghah: A Thematic Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nasiri 1
  • Ahmad Abbasifard 2

2 Department of Islamic University of Research institute of Hawzah and University

چکیده [English]

Historical sociological studies highlight certain dimensions of the structures and patterns of social change. In their view, groups or organizations have chosen or embarked on different paths in the past. Imam Ali (AS) introduces what happened in the past as a source of knowledge and emphasizes its determining role and using it in the right path of life. This research tries to answer the question of how Imam Ali (AS) basically looked at this issue and what is his social interpretation of the use of historical experiences. For this purpose, referring to direct and indirect statements related to the historical experience in Nahj al-Balaghah, firstly, the extracted propositions resulted in a total of 159 initial codes constructing a network of themes. Findings obtained from the analysis of primary codes include four main themes: a) Consequences of neglecting reason, experiences and advice; B) general historical patterns and role patterns; C) historical lessons; and D) recommend using historical experiences that cover other major categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (AS)
  • Nahj al-Balaghah
  • historical experiences
  • Historical Sociology
  • Thematic Analysis