نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم- گروه فرهنگ و ارتباطات

2 no

10.30471/soci.2022.7685.1669

چکیده

مساجد همواره نقش تأثیرگذاری در شکل‌دهی به فرهنگ مسلمین ایفا نموده‌اند. پس از انقلاب اسلامی جهت بسط کارکردهای مساجد، نهادهای مختلفی در حوزۀ پیرامونی آن‌ها شکل گرفتند که نیاز به ارزیابی و ارتقاء دارند. پژوهش حاضر با هدف کشف نظام‌واره‌ای مطلوب از الگوی مدیریت فرهنگی مؤسسات مسجدمحور، مؤسسه فرهنگی تبیان را به‌عنوان نمونه‌ای موفق از کنشگری فرهنگی در سطح کشور، موردمطالعه میدانی قرار داده است. به‌مقتضای «مطالعه موردی» برای جمع‌آوری اطلاعات از فنون مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. برای انسجام و انتظام سؤالات مصاحبه و همچنین ساختارمندی یافته‌ها بر اساس چارچوب مفهومی posdcorb، هفت مؤلفه برنامه‎ریزی، سازمان‌دهی، کارگزینی، هدایت، هماهنگی، ارتباطات و بودجه‌بندی بررسی شده است. درنهایت، برای تحلیل یافته‌ها از روش «تحلیل مضمون» استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش، از قبیل؛ هدایتگری مبتنی بر «تواضع و پرواپیشگی»، «مشورت محوری»، «برنامه‌ریزی پروژه محور»، «ارتباطات افقی»، «بودجه‌بندی اقتضائی»، «مسئولیت‌سپاری» و کارگزینی مبتنی بر «روابط عاطفی ناصحانه» نشان می‌دهد که می‌توان از این الگوی مدیریتی برای فعال‌سازی کانون‌های فرهنگی مسجدمحور استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

تحلیل الگوی مدیریت فرهنگی مؤسسات مسجد محور (مطالعه موردی کانون فرهنگی تبیان)

نویسندگان [English]

  • karim khanmohammadi 1
  • shahab ranjbari 2

1 استادیار دانشگاه باقرالعلوم- گروه فرهنگ و ارتباطات

2 no

چکیده [English]

Mosques have always played an influential role in shaping Muslim culture. After the Islamic Revolution, in order to expand the functions of mosques, various institutions were formed in their surrounding area that need to be evaluated and improved. The present study aims to discover the optimal system of cultural management model of mosque-based institutions, Tebyan Cultural Institute as a successful example of cultural activism in the country, field study. Interview and observation techniques were used to collect information as required by the "case study". For the coherence and orderliness of the interview questions as well as the structuring of the findings based on the posdcorb conceptual framework, seven components of planning, organization, recruitment, guidance, coordination, communication and budgeting have been examined. Finally, the "content analysis" method was used to analyze the findings. The results obtained, such as; Guidance based on "humility and anticipation", "pivotal consultation", "project-oriented planning", "horizontal communication", "contingency budgeting", "responsibility" and recruitment based on "wise emotional relationships" show that the management model of the study group is capable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mosque-centric
  • cultural management
  • Management model
  • Kanoon Tebyan