نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 گروه علوم اجتماعی داشنگاه اصفهان

10.30471/soci.2021.6986.1586

چکیده

تحقق و ایده‌پردازی پیرامون جامعه‌ی مطلوب و رقم زدن سعادت بشری یکی از اهداف همیشگی رهبران و اندیشمندان جوامع اسلامی بوده ‏است. ما در این مطالعه بر اندیشه‌ی امام خمینی تأکید خواهیم داشت. پرسش این مطالعه آن است که مؤلفه‌های جامعه‌ی مطلوب در اندیشه‌ی ‏امام خمینی چیست؟ ویژگی‌ها، موانع و راهکارهای رسیدن به این مُهم کدام است؟ بنیاد معرفتی نظریه‌ی امام خمینی، خدامحوری، جهان‌شناسی ‏مبتنی بر نظام اَحسن و انسان‌شناسی مبتنی بر فطرت‌مندی و متکامل دانستن سرشت انسان است. نتایج این مطالعه مؤید آن است که جامعه‌ی ‏مطلوب، ناظر به سه رُکنِ انسان مُهذبِ صالحِ الهی، جامعه‌ی توحیدی و حکمرانی اسلامی بوده و ویژگی‌های جامعه‌ی مطلوب، قانون‌گرایی، ‏آزادی، نظارت و ایمانِ متعهدانه، عدالت اجتماعی، اعتماد، وحدت و برادری، برقراری حکومت ولایت‌فقیه، مشارکت و مردم‌سالاری دینی است. ‏انسان الهی واجد ایمان و عمل صالح بوده و در راستای خودسازی و تهذیب و تزکیه می‌پوید. این سوژه، آبادی دنیا و مصالح این جهانی را در ‏پرتو سعادت اخروی و کمال و قرب الهی می‌داند و مواهب این جهانی برای این سوژه مطلوبیت فی‌نفسه ندارد. جامعه‌ی توحیدی نیز به‌مثابه ‏امتی مسلمان تراز و مبتنی بر وحدت کلمه است که در آن، زمام عرصه‌های زندگى اجتماعى انسان مانند سیاست، اقتصاد، حقوق، اخلاق، در ‏اختیار دین بوده و اعتصام به حبل‌الله، هدف و جهت دینى به جامعه می‌بخشد. حکمرانی اسلامی نیز ناظر به حاکمیت‎ ‎قانون، مشارکت‎ ‎مردمی،‎ ‎پاسخگویی،‎ ‎شفافیت و مسئولیت‌پذیری، کارآمدی و اثربخشی‎ ‎است.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Good Society in Imam Khomeini's Thought (Features, Obstacles, and Methods)

نویسندگان [English]

  • Arash hasanpour 1
  • ali rabbani 2

1 isfahan university. social sciense dep

2 social scienses dep. isfahan university

چکیده [English]

Realizing and ideation of a good society and achieving human ‎happiness is one of the permanent goals of leaders and scholars ‎in Islamic societies from the past to the present. In this study, we focus on ‎Imam Khomeini's thought to identify the components of a good society ‎and Islamic balance. The ‎results of this study confirm that the components of a good ‎society from the perspective of Imam Khomeini consists of ideals at ‎three levels of insight, value and action and individual, universal ‎and institutional aspects. These components include ‎monotheism, freedom, righteous deed, committed faith, justice and equality, trust, unity and ‎brotherhood, order and rule of law, establishment of the ‎guardianship of the Islamic jurist and participation and religious ‎democracy. The ideal subject is the perfect divine courteous ‎human being whose monotheistic thought dominates his life. ‎The good society in the field of ‎economics is based on the ideal of justice and in the field of ‎politics with emphasis on the connection between politics and ‎religion, and the stability of religion in all aspects of a good ‎society is the realization of a religious society and religious ‎education. Also in the political construction, the rule of people ‎over their destiny is centered on the framework of religious ‎democracy, the distribution of power is through the leadership of ‎just and righteous jurists, whose goal is the development of ‎the world, the promotion of moral virtues, the elevation of the ‎spiritual dimension of individuals and service to the people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Society
  • divine human
  • monotheistic community
  • Islamic governance