کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تحلیل انتقادی چارچوب اخلاقی سرمایه اجتماعی؛ دلالت‎هایی برای مطالعات اسلامی

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 91-103

10.30471/soci.2020.6914.1580

سعید فراهانی فرد؛ حمیدرضا مقصودی؛ علی اکبر ابراهیم نژاد


مطالعه تأثیر دینداری بر روابط همسایگی (مطالعه موردی شهروندان ساکن شهر بابل)

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 165-181

10.30471/soci.2021.5469.1369

نادر رازقی؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ حسن ابراهیمی گتابی


نماز جمعه و بسط قدرت‌نرم اجتماع سیاسی مسلمانان

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 1-20

10.30471/soci.2019.1506

سید محمود طیب حسینی؛ محمد شجاعیان؛ عبدالرسول حسینی زاده؛ فاطمه لطفی