کلیدواژه‌ها = جامعه
تعیّن اجتماعی معرفت در نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 7-47

حمید پارسانیا؛ حسین اژدری زاده


عدالت اجتماعی در اندیشه آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 25-53

غلامرضا جمشیدیها؛ رضا کلوری


مبانی هستی‌شناسانة جامعه‌شناسی اسلامی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 55-84

حسین اژدری زاده


رابطة معرفت و جامعه در اندیشة دکتر علی شریعتی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 103-137

غلامرضا جمشیدیها؛ حسین اژدری زاده