کلیدواژه‌ها = مدرنیته
مرور و نقدی بر کتاب جهل مقدس: زمان دین بدون فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1402

10.30471/soci.2024.9607.1929

سیده عفت حسینی؛ علی اصغر اسلامی تنها؛ حسن روشن


گونه‌های دینداری زنان دانشجو شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.30471/soci.2024.9640.1934

زهرا سلیمانی علویجه؛ محمدرضا پویافر؛ خدیجه ذوالقدر


فقه و شکل‎گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 317-351

10.30471/soci.2021.6747.1557

معصومه زارعی؛ مهراب صادق نیا؛ منصوره زارعان؛ سید علی اصغر سلطانی