نویسنده = مجید کافی
بررسی نفوذ فاوا در ساختار خانواده معاصر

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 105-121

10.30471/soci.2021.6835.1571

مجید کافی؛ سیده مرضیه شعاع هاشمی خمامی؛ مسعود منجزی؛ سید محسن فتاحی


میانه‌روی مسیری برای تعادل سبک زندگی اسلامی

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 75-99

10.30471/soci.2018.1479

مجید کافی؛ سید مرضیه خمامی


پارادایم اسلامی روش‌شناختی علوم انسانی

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 25-51

مجید کافی


ابن‌خلدون و جامعه‌شناسی تاریخی

دوره 4، شماره 8، بهمن 1391، صفحه 126-140

مجید کافی