نویسنده = اعظم خطیبی
تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی بر دینداری (فرا تحلیل پژوهشهای دینداری دو دهه اخیر در ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.30471/soci.2022.8722.1806

امید بابایی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی؛ امیر ملکی؛ اعظم خطیبی


سنخ‎شناسی دینداری قشرها و طبقات اجتماعی در شهرکرد

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 145-164

10.30471/soci.2022.8114.1733

امید بابایی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی؛ امیر ملکی؛ اعظم خطیبی