دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-189 (بهار و تابستان 1397) 
1. عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌

صفحه 5-24

غلامرضا صدیق‌اورعی؛ مهدیه باقری؛ سیده شیوا محمدی


2. مؤلفه‌های نظریه هنجاری رسانه‌های جمعی در قرآن کریم

صفحه 25-48

کریم خانمحمدی؛ شمس الله مریجی؛ روح الله عباس زاده


5. سایه روشن مدیریت بدن در زنان دیندار

صفحه 101-124

نادر صنعتی شرقی؛ رقیه محمدی کیا


7. بررسی آسیب‌شناختی مجالس ترحیم در شهر یاسوج

صفحه 147-169

حجت یزدانی مقدم؛ حبیب الله اسد اللهی؛ کریم خانمحمدی