نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی و دانشیار گروه مدیریت دانشگاه بین المللی المصطفی

10.30471/soci.2020.6945.1582

چکیده

امروزه خدمات فرهنگی به‎عنوان یکی از مهم‎ترین پیشران‎های اقتصادی و ‎اجتماعی تلقی می‎شوند و ‎بهبود مستمر نظام اداره این نوع از خدمات درجه اهمیت قابل توجهی دارد. به‎رغم اهمیت فراوان خدمات فرهنگی اما ساختار و ‎چارچوب علمی که عارضه‎های این حوزه را شناسایی و ‎از این طریق راهکار مناسبی تجویز کند وجود ندارد. هدف از این مطالعه بررسی عارضه‎ها ‎و ‎آسیب‎های چارچوب نظام اداره خدمات فرهنگی از منظری علمی ‎و ‎تخصصی تدوین مدل مطلوب اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین است. روش این پژوهش تحلیل مضمون است که با بهره‎گیری از آن 10 عارضه اصلی نظام اداره خدمات فرهنگی در وضعیت موجود و ‎راه‎حل‌های این عارضه‎ها ‎شناسایی شد. پس از شناسایی این عارضه‎ها ‎و ‎نقش‎هایی که می‎تواند به رفع عارضه‎ها ‎کمک کند، از منظر مدل مرجع زنجیره تأمین اسکور ایفای هر کدام از نقش‎ها ‎به عهده یکی از موجودیت‎های مدل مرجع زنجیره تأمین اسکور نهاده شد. در نهایت نظام عارضه‌ها، نقش‎ها‎ و ‎موجودیت‎ها مشتمل بر 10 عارضه تقاضامحور نبودن ، ضعف در تنوع، دسترس‎ناپذیری، ضعف در اثرگذاری، فقدان نظام ارزیابی، ضعف در نظام تعاملات، زمان پاسخ، ضعف زنجیره در حفظ و ‎توسعه بازار، عدم بهره‎وری هزینه و ‎ساختار زنجیره و ‎نقش‎های بهبوددهنده آنها، و ‎پنج موجودیت سیاست‎گذاری، تأمین، تولید و ‎تحویل، ارزیابی و ‎توانمندسازی ترسیم شد. این مدل به‌مثابه راهنمای عمل راهبردی برای سیاست‌گذاران و ‎کنشگران عرصه اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین بوده و ‎می‎تواند نقش مؤثری در ایجاد هم‌افزایی بین این کنشگران و ‎افزایش کارآمدی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

عارضه‌یابی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین از منظر مدل مرجع زنجیره تأمین

نویسندگان [English]

  • karim ebrahimi 1
  • meisam shahbazi 1
  • Jafar Rahamni 2

1 tehran uni

2 Faculty Member, Associate Professor, Management Department, Al-Mustafa International University

چکیده [English]

This view can be used as a strategic competitive advantage in order to improve the service mechanism both at the level of governance and at the level of public and private organizations.
One of the most important types of services is cultural services, in which the multiplicity of actors in the field of system, administration, services, culture, and their lack of proper organization, has led to parallelism and reduced productivity.
Despite the great importance of cultural services, there is no appropriate and scientific structure and framework for organizing actors in this field.
The purpose of this study is to investigate the structure and knowledge of the existing framework of the system administration services culture and design an improved model of management services culture.
The data collection method in this study is survey and interview tools. The method of data analysis is theme analysis, which was used to identify 13 main problems of the cultural services management system in the current situation.
Another method used to analyze the data due to the dynamic complexity of the problem and its behavioral complexity is the soft systems methodology and fuzzy mapping, which were used to establish relationships between solutions and the final model of the administrative system of services and culture in the service chain management system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • مدیریت فرهنگی
  • نظام تبلیغ
  • زنجیره تأمین خدمات فرهنگی
  • خدمات فرهنگی و ‌تبلیغی
1. ابراهیمی، سیدعباس و محسن عین‎علی (1398)، «ارائه چارچوبی برای تبیین تسخیر خط‌مشی‌های عمومی با کاربست روش تحلیل مضمون و مدل‌سازی ساختاری−تفسیری»، مدیریت دولتی، 11(3)، ص403−430.
2. احمدی حاجی، محمدکاظم (1391)، گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیریت سازمان‌های فرهنگی
3. بهمنی خدنگ، محمدرضا و مهدی مولایی آرانی (1393)، «مهندسی فرهنگی و الگوی تعامل سازمان‎های فرهنگی کشور»، دین و سیاست فرهنگی، 1(1)، ص173−192.
4. جعفرنژاد، احمد؛ علی مروتی شریف آبادی و فائزه اسدیان اردکانی (1392)، مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تأمین، چاپ اول، تهران: نشر مهربان.
5. حیدری‎زاده، الهه؛ علی‎اکبر رضایی و افسانه زمانی‎مقدم (1395)، «شناسایی وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه‎های برنامه‎ریزی استراتژیک در مدیریت سازمان‎ها و نهادهای فرهنگی ایران»، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 5(18)، ص221−242.
6. سوهانیان، محمدرضا؛ غلامرضا کیارزم؛ سیمین موحد؛ مرضیه کیقبادی؛ سارا علوی؛ مریم بهریان و مرضیه فخرایی (1393)، صنایع فرهنگی: صنایع آینده؛ (نگاهی به استراتژی توسعه صنایع فرهنگی چهار کشور، یک ایالت و یک شهر)، چاپ اول، تهران: آینده‎پژوه.
7. شاهین، آرش و هدی مهرپرور (1394)، مدیریت زنجیره تأمین خدمات، اصفهان: ارکان دانش.
8. شاهین، آرش؛ هدی مهرپرور و مهدی کرباسیان (1396)، «ارائه چارچوبی یکپارچه به منظور انتخاب شاخص‎های ارزیابی عملکرد در زنجیره تأمین خدمات با مطالعه موردی در زنجیره تأمین خدمات دوسویه یک سطحی»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12(45)، ص1−20.
9. شجاعی، محمدجواد، محبی کردسفلی، مهدی، 1389، سنعت فرهنگ، https://rasekhoon.net/article/show/168662/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
10. صالحی، ابوالفضل (1393)، «ارزیابی شبکه تأمین در صنایع فرهنگی؛ مورد مطالعه محصولات قرآنی کودکان و نوجوانان»، پایاننامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی، تهران: دانشگاه امام صادقj.
11. عابدی جعفری، حسن؛ محمدحسن تسلیمی؛ ابوالحسن فقیهی و محمد شیخ‌زاده (1390)، «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‎های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی، 5(10)، ص151−198.
12. گودرزی، رضا؛ سازمان‎های فرهنگی (1395)، «آسیب‌ها و نقش‎ها»، مدیریت در اسلام، (29و30)، ص211−221.
13. ماهرالنقش، علی (1395)، مدل مدیریت جامع فرهنگ، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم
14. مطهری، مرتضی (1392)، حماسه حسینی، انتشارات صدرا، تهران
15. مظاهری، محمدمهدی؛ اسماعیل کاووسی و سیدرضا موسوی (1388)، «ارایه الگوی مناسب جهت تعیین اولویت‎های مراکز فرهنگی و تحول آنها براساس رویکرد اسلامی−ایرانی»، فصلنامه بصیرت، 16(44).
16. نوروزی، محمدتقی، شریفی، فضل الله (1393)، «برنامه‌ریزی و نقش آن در تبلیغ اسلامی»، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 2، ص29−44.
17. Arthur V.Hill. (2012), The encyclopaedia of Operations Management, Pearson Education Inc, New Jersey.
18. Blanchard, David .(2007), Supply Chain Management: Best Practices, John Wiley & Sons Inc, USA, Canada
19. Cristopher S.Tang, Chung-Piaw Teo, Kwok Kee Wel. (2007), Supply Chain Analysis, Springer, New York.
20. Dominique, Estampe. (2014), Supply Chain Performance and Evaluation Models, 1st ed., John Wiley & Sons, USA.
21. Ellram, L.M., Tate, W.L. and Billington, C. (2004) Understanding and Managing the Service Supply Chain. Journal of Supply Chain Management, 40, 17-32. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-493X.2004.tb00176.x 
22. Maciel M. Queiroz, Renato Telles, Silvia H. Bonilla. (2019), Blockchain and supply chain management integration: a systematic review of the literature", Supply Chain Management: An International Journal.
23. Rasolofo-Distler, Fana; Distler, Frederic, Using the balanced scorecard to manage service supply chain uncertainty: Case studies in French real estate services, Knowledge Process Management. 2018; pp.1−14.
24. Rouse, William b.; Johns, Michael M.E.; Pepe, Kara M., service supply chain for population health: Overcoming fragmentation of service delivery ecosystems, Learning Health Systems, 2019; e10186, pp. 1−9.
25. Stock, J. and Boyer, S. (2009) Developing a Consensus Definition of Supply Chain Management: A Qualitative Study. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39, 690-711. http://dx.doi.org/10.1108/09600030910996323
26. Scott, Colin,   Lundgren, Henriette, Thompson, Paul, Introduction to Supply Chain Management, 2011.
27. YulanWanga, SteinW.Wallaceb, BinShenc, Tsan-MingChoid, Service supply chain management: A review of operational models, European Journal of Operational Research 247 (2015), pp. 685−698.