نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تخصصی مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ؛ مدیر واحد تحقیق و توسعه پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

10.30471/soci.2020.6645.1542

چکیده

ابررویداد مذهبی اربعین از جمله بزرگ‌ترین رویدادهای گردشگری مذهبی جهان، دربرگیرنده باورها و اعتقاداتی غیرمادی است که چنین حرکتی را در جهان ایجاد نموده است. ادراک معنوی گردشگر از جمله رویکردهای جدیدی است که در مطالعات گردشگری مطرح شده و به همه عوامل غیرمادی و روحانی وجودی گردشگر، بر دریافت وی از سایت گردشگری تأکید می‌نماید. این پژوهش با هدف بررسی شناسایی حقیقت باطنی ادراک معنوی گردشگر در توسعه گردشگری مذهبی رویداد اربعین، به شیوه کیفی و روش توصیف و تحلیل انجام گرفته است. این پژوهش به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با بیست و نه نفر از گردشگرانی که حداقل یک بار در رویداد اربعین حضور داشته‌اند، در مقطع زمانی تابستان 1398 صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این مطلب است که حقیقت باطنی و درونی وجود گردشگر بر احساس نزدیکی به خالق هستی، احساس اتصال و قرابت، احساس آرامش، احساس ارزش‌های والای انسانی و احساس بازگشت به خویشتن و گمشده درونی اشاره می‌نماید که همگی بر شناخت هرچه بیشتر ماهیت حقیقی انسانی تأکید می‌کند. ادراک معنوی گردشگر عنصر کلیدی شکل‌دهنده چنین ابررویداد مذهبی است که نیازمند نگاه ژرف‌تر در جهت توسعه کیفی ابررویداد مذهبی اربعین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human Spiritual Perception of the Religious Arbaeen Mega Event

نویسنده [English]

  • mahdieh shahrabi Farahani

university of science and culture

چکیده [English]

The Arbaeen Religious Event, one of the world's largest tourism events, contains immaterial beliefs that have created such a movement in the world and are not based solely on a limited material view. The aim of this study was to investigate the identification of the esoteric truth of the tourist's spiritual perception in the development of religious tourism of the Arbaeen event, in a qualitative manner and in the method of description and analysis. This research was conducted by semi-structured interview with twenty-nine tourists who have attended the Arbaeen event at least once, during the summer of 1398. The results of the research indicate that the esoteric and inner truth of the tourist's existence refers to the feeling of being close to the Creator of the universe, the feeling of connection and closeness, the feeling of peace, the feeling of high human values and the feeling of returning to oneself and the lost inner self.Therefore, the spiritual perception of the tourist is a key element in the formation of such a religious cloud that requires a deeper look at the qualitative development of the Arbaeen religious event cloud.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Religious Arbaeen Mega Event
  • spiritual perception
  • tourist
  • the esoteric truth