دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی ارتباط دین داری با فساد اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

روح اله شهنازی؛ گل آیین افضل


2. عارضه‌یابی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین از منظر مدل مرجع زنجیره تأمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

کریم ابراهیمی؛ میثم شهبازی؛ جعفر رحمانی


3. بررسی مقایسه ای سلامت رابطه زنان متأهل در خانواده های حوزوی و غیرحوزوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

جواد خدادادی سنگده؛ محسن رضایی آهوانویی؛ اصغر عبدالهی؛ فروغ آموستی


4. تحلیل انتقادی چارچوب هنجاری سرمایه اجتماعی ؛ دلالت‌هایی برای مطالعات اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

سعید فراهانی فرد؛ حمیدرضا مقصودی؛ علی اکبر ابراهیم نژاد


5. دینداری و بی نظمی: تحلیل جامعه شناختی نقش بازدارنده دینداری در بی نظمی اجتماعی ( مطالعه موردی: سربازان یک واحد نظامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

علی اصغر فیروزجائیان؛ وحید جانمحمدی لرگانی؛ حدیث مینایی


6. «اولویت‌بندی و وزن‌دهی ابعاد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی جهت سنجش آن در جمهوری اسلامی ایران»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

علی مصطفوی ثانی؛ حسین سرآبادانی؛ سید احسان خاندوزی


7. مطالعه تبیینی تئوری انقلاب هانتیگتون در انقلاب تونس (تحلیلی نو بر ریشه تاریخی تحولات 2011)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

بهزاد قاسمی


8. بررسی چالش میان اخلاق مراقبت و بی‌طرفی اخلاقی در روابط والدین و فرزندان از منظر اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1399

سمیه السادات موسوی؛ مسعود آذربایجانی


9. تحلیل میراث اجتماعی بیماری کرونا با نگاهی به الزامات فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

زهرا محدثی؛ حسین ناصری مقدم؛ علیرضا عابدی سر آسیا


10. رابطه مولفه های هوش معنوی با وحدت اسلامی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

زهرا فروتنی؛ عطیه بحرانی


11. بررسی تطبیقی «برساخت‌گرایی اجتماعی» و «نظریۀ اقتران شدید»: یک مطالعۀ تطبیقی در حوزۀ هستی‌شناسی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

صالح کریمی مهرآبادی؛ سید حسین نبوی


12. رهیافتی اجتماعی به پدیده قمه زنی (مورد مطالعه شهرستان خمینی شهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

میثم رضوان پور؛ اصغر محمدی


13. عوامل موثر برمدیریت برداشت مدیران در رفتار سازمانی مبتنی بر سیره حکومتی امام علی (علیه السلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

زهره موسی زاده؛ فاضله میرغفوریان؛ مهسا بخارایی


14. بررسی نفوذ فاوا در ساختار خانواده معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

مجید کافی؛ سیده مرضیه شعاع هاشمی خمامی


15. تحلیل و نقد بازتاب گفتمان علوم انسانی اسلامی در کتب جامعه‌شناسی متوسطه رشته علوم انسانی بر اساس چارچوب گفتمان انتقادی تئون ون دایک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

محمد عابدی اردکانی؛ امیر مولودی


16. سیاست فرهنگی و سبک زندگی در گام اول انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

اسماعیل نوده فراهانی


17. فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

معصومه زارعی؛ مهراب صادق نیا؛ منصوره زارعان؛ سید علی اصغر سلطانی


18. وضعیت سرمایه اجتماعی کلان براساس نوع مذهب در پیمایش های سرمایه اجتماعی ۱۳۸۴و ۱۳۹۴ کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

محبوبه بابایی محمدی؛ یونس نوربخش


19. جامعه‌ی مطلوب در اَندیشه‌ی امام خمینی ‏(ویژگی‌ها، موانع و راهکارها)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

آرش حسنپور؛ علی ربانی


20. عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پایبندی به سبک زندگی اسلامی در میان دانشجویان دانشگاه کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

اسدالله بابایی فرد