دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. واکاوی پیشایندها و پسایندهای تبلیغ اسلامی کارآمد (روی‌آورد دلفی فازی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

10.30471/soci.2021.7635.1667

سید عبدالرسول حسینی؛ گلبهار پورانجنار؛ عبدالله ساعدی؛ فرحناز آهنگ؛ مهدی آهنگ


2. آزادی بیان در اسلام: ارائة تفسیری متفاوت از امر به معروف و نهی از منکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

10.30471/soci.2022.6859.1572

محمد سمیعی


3. ابر پارادایم درون‌گرا، عامل جهت مندی معرفت در معماری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.30471/soci.2022.7933.1714

نسیم اشرافی


4. الگوی ‌فرهنگ‌سازی رفتار اقتصادی-اجتماعی انفاق در رویکرد قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

10.30471/soci.2022.7921.1712

عبدالخالق کریمی؛ سید رضا حسینی


5. اقدامات سیاسی صوفیان صفوی و نوع‌شناسی دینی ماکس وبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.30471/soci.2022.8089.1729

ابوالفضل فتح آبادی


6. فواید جریان‌شناسی علوم انسانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.30471/soci.2022.8350.1761

سیدمحمدتقی موحد ابطحی؛ علی ابراهیم پور


7. نقش شبکه های اجتماعی در پاسخگویی به سوالات دینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

10.30471/soci.2022.8053.1725

علی جعفری


8. فراتحلیل مطالعات دینداری و مسئولیت پذیری زیست محیطی در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.30471/soci.2022.8191.1741

معصومه باقری؛ حسن شجاعی؛ مرضیه شهریاری


10. تحلیل و بررسی ابعاد تجربه‌های تاریخی از منظر نهج‌البلاغه با استفاده از روش تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1401

10.30471/soci.2022.8440.1770

حفیظ‌الله فولادی؛ مهدی نصیری؛ احمد عباسی‌فرد


11. تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی بر دینداری (فرا تحلیل پژوهشهای دینداری دو دهه اخیر در ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.30471/soci.2022.8722.1806

امید بابایی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی؛ امیر ملکی؛ اعظم خطیبی


12. دگردیسی نوع نگاه به سگ: از ترحم در گذشته تا تفضل در جامعه امروزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

10.30471/soci.2022.8836.1820

فضل الله خدادادی


13. تحول معنای علم از فائز به غالب و شکل گیری نظام آموزش عمومی جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

10.30471/soci.2022.8584.1786

حسین رئیسی وانانی؛ علی اصغر اسلامی تنها


14. ناثنویت‌گرایی در فلسفة اجتماعی قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

10.30471/soci.2023.6423.1508

سید حسین فخر زارع


15. فضای مجازی؛اختلال کارکرد جنسی نهاد خانواده با نا امن سازی تامین نیازهای عاطفی-جنسی همسران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.30471/soci.2023.8952.1842

مجتبی عطارزاده


16. بازخوانی مبانی و پیامدهای «عرفان اجتماعی» بر اساس منطق اسفار اربعه عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.30471/soci.2023.8634.1791

ابراهیم خانی