دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی ارتباط دین داری با فساد اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

روح اله شهنازی؛ گل آیین افضل


2. تحلیل انتقادی چارچوب هنجاری سرمایه اجتماعی ؛ دلالت‌هایی برای مطالعات اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

سعید فراهانی فرد؛ حمیدرضا مقصودی؛ علی اکبر ابراهیم نژاد


3. عوامل موثر برمدیریت برداشت مدیران در رفتار سازمانی مبتنی بر سیره حکومتی امام علی (علیه السلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

زهره موسی زاده؛ فاضله میرغفوریان؛ مهسا بخارایی


4. بررسی نفوذ فاوا در ساختار خانواده معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

مجید کافی؛ سیده مرضیه شعاع هاشمی خمامی؛ مسعود منجزی؛ سید محسن فتاحی


5. تحلیل و نقد بازتاب گفتمان علوم انسانی اسلامی در کتب جامعه‌شناسی متوسطه رشته علوم انسانی بر اساس چارچوب گفتمان انتقادی تئون ون دایک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

محمد عابدی اردکانی؛ امیر مولودی


6. سیاست فرهنگی و سبک زندگی در گام اول انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

اسماعیل نوده فراهانی


7. فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

معصومه زارعی؛ مهراب صادق نیا؛ منصوره زارعان؛ سید علی اصغر سلطانی


8. جامعه‌ی مطلوب در اَندیشه‌ی امام خمینی ‏(ویژگی‌ها، موانع و راهکارها)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

آرش حسنپور؛ علی ربانی


9. واکاوی پیشایندها و پسایندهای تبلیغ اسلامی کارآمد (روی‌آورد دلفی فازی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

سید عبدالرسول حسینی؛ گلبهار پورانجنار؛ عبدالله ساعدی؛ فرحناز آهنگ؛ مهدی آهنگ


10. بررسی تربیت اجتماعی از منظر معلمان و مبانی نظری تحول بنیادین در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

علی شیروانی شیری؛ زهرا عسکری


11. مطالعه تاثیر دینداری بر بر روابط همسایگی( مطالعه موردی شهروندان ساکن شهر بابل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

نادر رازقی؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ حسن ابراهیمی گتابی


12. تحلیل الگوی مدیریت فرهنگی مؤسسات مسجد محور (مطالعه موردی کانون فرهنگی تبیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

کریم خانمحمدی؛ شهاب رنجبری


14. سنخ‌شناسی دینداری قشرها و طبقات اجتماعی در شهرکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

امید بابایی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی؛ امیر ملکی؛ اعظم خطیبی


15. آزادی بیان در اسلام: ارائة تفسیری متفاوت از امر به معروف و نهی از منکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

محمد سمیعی


16. ابر پارادایم درون‌گرا، عامل جهت مندی معرفت در معماری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

نسیم اشرافی


17. الگوی ‌فرهنگ‌سازی رفتار اقتصادی-اجتماعی انفاق در رویکرد قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

عبدالخالق کریمی؛ سید رضا حسینی


18. اقدامات سیاسی صوفیان صفوی و نوع‌شناسی دینی ماکس وبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

ابوالفضل فتح آبادی