دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی بر دینداری (فرا تحلیل پژوهشهای دینداری دو دهه اخیر در ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.30471/soci.2022.8722.1806

امید بابایی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی؛ امیر ملکی؛ اعظم خطیبی


تحول معنای علم از فائز به غالب و شکل گیری نظام آموزش عمومی جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

10.30471/soci.2022.8584.1786

حسین رئیسی وانانی؛ علی اصغر اسلامی تنها


فضای مجازی؛اختلال کارکرد جنسی نهاد خانواده با نا امن سازی تامین نیازهای عاطفی-جنسی همسران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.30471/soci.2023.8952.1842

مجتبی عطارزاده


بازخوانی مبانی و پیامدهای «عرفان اجتماعی» بر اساس منطق اسفار اربعه عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.30471/soci.2023.8634.1791

ابراهیم خانی


تحلیل محتوای کتاب مطالعات‌اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس اصول تربیت اجتماعی از منظر نهج‌البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.30471/soci.2023.8656.1796

کمال نصرتی هشی؛ محمدرضا درستکارسیانی؛ عدیل حمیدوند


بررسی چالش های تبلیغ دین مبتنی بر چیستی بازاریابی دین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.30471/soci.2023.8693.1802

محمود اصفهانیان؛ سیدحسین شرف الدین


-چالش مردانگی فرهنگی و خانواده اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.30471/soci.2023.9064.1856

سمیه عرب خراسانی


بررسی ساختار دولت در مدیریت علوی " تحلیل جامعه شناختی بر منشور مدیریت امام علی(ع) در فرمان معروف مالک اشتر"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.30471/soci.2023.7893.1708

قربانعلی سبکتکین ریزی؛ ایرج حقندری؛ محمد امرایی


جایگاه اشراقی معنا در صورت بندی نسل سوم مکاتب ارتباطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.30471/soci.2023.8829.1819

سیداحمد حسینی؛ حسن بشیر؛ سید حسین حسینی


بررسی رابطه هوش معنوی و نوع دینداری (مطالعه موردی: جوانان شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.30471/soci.2023.8949.1840

فضه ابوالحسنی؛ اکبر زارع شاه آبادی؛ مسعود حاجی زاده میمندی