دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اهمیت عنصر «برابری فرصت ها» در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1399

آلیس طالقانی زاده؛ سید محسن آل سیدغفور


2. فرآیندشناسی آرامش و امنیت در منظومۀ فکری رهبر انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

ایمان عرفان منش


3. فراتحلیل مطالعات دین داری و مشارکت سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

حسین ملتفت؛ حسن شجاعی؛ حسین کمالوند


4. نهاد سازی در سبک رهبری حضرت امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

زاهد غفاری هشجین؛ قدسی علیزاده سیلاب؛ یوسف ترابی


5. تبیین عوامل مودت ازواج با رویکرد علم دینی با بهره‌گیری از تکنیک‌های نظریه داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

محمد رضا کدخدایی؛ حسین بستان؛ منصوره زارعان؛ محمدرضا احمدی


6. مدل و ساختار نخبگی در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

بهزاد بسطامی؛ زینب السادات حسینی


7. تربیت رسانه ای؛ کارکرد ویژه رسانه های جمعی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

حجت سلیم؛ جواد طباخی ممقانی؛ رامین بابایی


8. بایسته‌های تحوّل حوزه‌های علمیه در تبلیغ جهانی آموزه‌های قرآنی؛ از دعوت جهانی تا جنبش جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

نجمه نجم؛ حسن ناصرخاکی


9. تحلیل شبکه معنایی عدالت با تأکید بر رویکرد برابری پیچیده مایکل والزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

مهدی کریمی نودهی


10. بازنمایی هویت دینی در انیمیشنهای ایرانی (مجموعه انیمیشن فرمانروایان مقدس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

محسن کفیلی فرد؛ علی جعفری؛ محمد سلطانی فر


11. نگرش به مرگ در بین شهروندان شهر یزد و عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

مسعود حاجی زاده میمندی؛ محمد مهدی شمس الدینی؛ زهرا فلک الدین


12. ادراک معنوی انسان از ابر رویداد مذهبی اربعین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

مهدیه شهرابی فراهانی


13. بررسی ارتباط دین داری با فساد اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

روح اله شهنازی؛ گل آیین افضل


14. عارضه‌یابی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین از منظر مدل مرجع زنجیره تأمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

کریم ابراهیمی؛ میثم شهبازی؛ جعفر رحمانی


15. بررسی مقایسه ای سلامت رابطه زنان متأهل در خانواده های حوزوی و غیرحوزوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

جواد خدادادی سنگده؛ محسن رضایی آهوانویی؛ اصغر عبدالهی؛ فروغ آموستی


16. تحلیل انتقادی چارچوب هنجاری سرمایه اجتماعی ؛ دلالت‌هایی برای مطالعات اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

سعید فراهانی فرد؛ حمیدرضا مقصودی؛ علی اکبر ابراهیم نژاد


17. دینداری و بی نظمی: تحلیل جامعه شناختی نقش بازدارنده دینداری در بی نظمی اجتماعی ( مطالعه موردی: سربازان یک واحد نظامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

علی اصغر فیروزجائیان؛ وحید جانمحمدی لرگانی؛ حدیث مینایی


18. «اولویت‌بندی و وزن‌دهی ابعاد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی جهت سنجش آن در جمهوری اسلامی ایران»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

علی مصطفوی ثانی؛ حسین سرآبادانی؛ سید احسان خاندوزی


19. مطالعه تبیینی تئوری انقلاب هانتیگتون در انقلاب تونس (تحلیلی نو بر ریشه تاریخی تحولات 2011)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

بهزاد قاسمی


20. بررسی چالش میان اخلاق مراقبت و بی‌طرفی اخلاقی در روابط والدین و فرزندان از منظر اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1399

سمیه السادات موسوی؛ مسعود آذربایجانی


21. تحلیل میراث اجتماعی بیماری کرونا با نگاهی به الزامات فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

زهرا محدثی؛ حسین ناصری مقدم؛ علیرضا عابدی سر آسیا


22. رابطه مولفه های هوش معنوی با وحدت اسلامی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

زهرا فروتنی؛ عطیه بحرانی


23. بررسی تطبیقی «برساخت‌گرایی اجتماعی» و «نظریۀ اقتران شدید»: یک مطالعۀ تطبیقی در حوزۀ هستی‌شناسی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

صالح کریمی مهرآبادی؛ سید حسین نبوی


24. رهیافتی اجتماعی به پدیده قمه زنی (مورد مطالعه شهرستان خمینی شهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

میثم رضوان پور؛ اصغر محمدی


25. عوامل موثر برمدیریت برداشت مدیران در رفتار سازمانی مبتنی بر سیره حکومتی امام علی (علیه السلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

زهره موسی زاده؛ فاضله میرغفوریان؛ مهسا بخارایی


26. بررسی نفوذ فاوا در ساختار خانواده معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

مجید کافی؛ سیده مرضیه شعاع هاشمی خمامی


27. تحلیل و نقد بازتاب گفتمان علوم انسانی اسلامی در کتب جامعه‌شناسی متوسطه رشته علوم انسانی بر اساس چارچوب گفتمان انتقادی تئون ون دایک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

محمد عابدی اردکانی؛ امیر مولودی


28. سیاست فرهنگی و سبک زندگی در گام اول انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

اسماعیل نوده فراهانی


29. فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

معصومه زارعی؛ مهراب صادق نیا؛ منصوره زارعان؛ سید علی اصغر سلطانی