کلیدواژه‌ها = اخلاق‌مداری
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌های نظریه هنجاری رسانه‌های جمعی در قرآن کریم

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-48

کریم خانمحمدی؛ شمس الله مریجی؛ روح الله عباس زاده