کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 2
1. مؤلفه‌های نظریه هنجاری رسانه‌های جمعی در قرآن کریم

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-48

کریم خانمحمدی؛ شمس الله مریجی؛ روح الله عباس زاده


2. ملاحظات اجتماعی مترتب بر مناظره و گفتگو در آموزه‌های قرآن

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 53-69

محمدباقر آخوندی