نویسنده = مجید کافی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی نفوذ فاوا در ساختار خانواده معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

مجید کافی؛ سیده مرضیه شعاع هاشمی خمامی


2. میانه‌روی مسیری برای تعادل سبک زندگی اسلامی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-99

مجید کافی؛ سید مرضیه خمامی


3. هدف علم در «پارادایم اسلامی علوم انسانی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 61-82

مجید کافی


4. مدل اصلاح و راهکارهای گسترش سبک زندگی اسلامی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-75

مجید کافی


5. پارادایم اسلامی روش‌شناختی علوم انسانی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-51

مجید کافی


6. ابن‌خلدون و جامعه‌شناسی تاریخی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 126-140

مجید کافی