نویسنده = کریم خانمحمدی
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی موانع هجرت طلاب از قم و ارائه الگوی مطلوب هجرت

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1399، صفحه 259-279

کریم خانمحمدی؛ حبیب الله اسد اللهی


2. مؤلفه‌های نظریه هنجاری رسانه‌های جمعی در قرآن کریم

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-48

کریم خانمحمدی؛ شمس الله مریجی؛ روح الله عباس زاده


3. بررسی آسیب‌شناختی مجالس ترحیم در شهر یاسوج

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 147-169

حجت یزدانی مقدم؛ حبیب الله اسد اللهی؛ کریم خانمحمدی